Școala Gimnazială Luca Solomon din Vaideeni angajează MUNCITOR II CU ATRIBUTII DE FOCHIST

Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni, cu sediul în localitatea Vaideeni, jud. Valcea anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a fracțiunii de 0,50 post muncitor II cu atributii de fochist, descrise astfel: I. post Muncitor II cu atributii de fochist – Compartiment nedidactic; II -Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant […]

Read more

APAVIL: Se întrerupe apa potabilă în Olăneşti

Ca urmare a executării lucrărilor de conectare a rețelei de apă potabilă din PE Dn160mm (înlocuită pe strada Forestierilor – punct Pod Forestier), din Băile Olănești, cu conducta existentă din PE D160 mm executată de Primaria Băile Olănești prin programul POR, vă comunicăm: În data de 28. 11. 2018 între orele 900 – 1300 se va întrerupe furnizarea apei potabile […]

Read more

APAVIL angajează electricieni la Serviciul Mecano-Energetic

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi: 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul în România; b) Să cunoască limba română, scris și […]

Read more

APAVIL: ANUNȚ PROTEJARE APOMETRE

Pentru a preveni deteriorarea apometrelor, ca urmare a temperaturilor scăzute, vă recomandăm următoarele măsuri: – dacă apometrele sunt montate în cămine, asiguraţi-vă că acestea au capacul închis, nu lăsaţi capacul ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei; – dacă apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniţe, recomandăm reducerea suprafețelor gurilor de ventilație pentru a menține temperatura peste limita de îngheț; […]

Read more

PRIMĂRIA VLĂDEȘTI ANUNŢ DE LICITAŢIE: Concesionare spaţiu public pentru desfăşurarea activităţii de cabinet medical

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Vlădeşti, Sat Vlădeşti nr. 232, Vlădeşti, judeţul Vâlcea, telefon 0250776049, fax 0250776012, email primaria.vladesti@gmail.com. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: spaţiu public pentru desfăşurarea activităţii […]

Read more

Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului Rm Vâlcea organizează concurs pentru postul de BIBLIOTECAR

Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 195-197, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de BIBLIOTECAR (S) debutant. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: a) absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior, […]

Read more

UAT COMUNA BUJORENI: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

UAT COMUNA BUJORENI, titular al proiectului: “EXECUTIE RETEA DE ALIMENTARE CU APA DC 164 PE ULITA “LA MANDEA”, COMUNA BUJORENI”, propus a fi realizat în satul Bogdăneşti, comuna Bujoreni, judetul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, fără necesitatea parcurgerii celorlalte etape ale […]

Read more

La mulţi ani, IRINA MARIA ARGEŞANU!

Preşedinte al organizaţiei femeilor liberale din Râmnicu Vâlcea avocatul Irina Maria Argeşanu s-a remarcat constant în ultimii ani prin acţiunile şi proiectele de ajutorare a familiilor defavorizate şi a femeilor abuzate şi prin organizarea unor evenimente culturale. Cu ocazia aniversării zilei de naştere îi dorim multă sănătate, putere de muncă şi cât mai multe succese profesionale! La mulţi ani! Redacţia […]

Read more
1 2 3 16