Arhitectul Adrian Ciocănău a plecat la ceruri

A plecat dintre noi Adrian Ciocănău, arhitectul care, prin viziunile sale, a stat la baza ridicării unor imobile devenite reprezentative pentru Râmnicu Vâlcea sau a creionării unor spații publice ce au intrat în cotidianul fiecărui râmnicean. Un profesionist activ nu doar în domeniul său de pregătire, ci și în viața comunității prin intermediului Clubului Rotary sau a altor demersuri individuale, […]

Read more

S-a stins Doru Moțoc, unul dintre marile nume ale Literaturii Române

S-a stins Doru Moțoc, unul dintre marile nume ale Literaturii Române, dramaturg, regizor, scriitor care ne-a lăsat o zestre artistică ce va face pe veci parte din substanța culturii vâlcene și a celei naționale. O prezență discretă, dar fermă, un observator atent a ceea ce se întâmpla în jurul său, Doru Moțoc și-a pus amprenta pe vremurile pe care le-a […]

Read more

APAVIL S.A.: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

APAVIL S.A, titular al proiectului: ”Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri” propus a fi realizat în mun. Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, jud. Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o […]

Read more

APAVIL scoate la concurs un post de inginer mecanic în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de inginer mecanic în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate. Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel: • proba scrisă va avea loc în data de 02.11.2023 ora 1200 • […]

Read more

APAVIL scoate la concurs un post de electrician în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate. Concursul constă în susținerea probei scrise și probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare, astfel: – proba scrisă va avea loc în data de 02.11.2023 ora 1300, la sediul APAVIL S.A. […]

Read more

APAVIL scoate la concurs 2 posturi de inginer în cadrul Unității de Implementare Proiecte

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a 2 posturi de inginer în cadrul Unității de Implementare Proiecte. Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel: • proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2023 ora 1000 • interviul va […]

Read more

APAVIL scoate la concurs un post de expert achiziții publice în cadrul Serviciului Achiziții

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a postului de expert achiziții publice în cadrul Serviciului Achiziții. Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel: • proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2023, ora 1000 • interviul va avea […]

Read more

UAT COMUNA VLĂDEȘTI: ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIERE

1. Organizator: UAT Comuna Vlădești cu sediul în Comuna Vlădești, sat Vlădești, str. Principală nr.180, județul Vâlcea, CIF:2540635, Telefon/fax:0250/776.049, e-mail:vladesti@vl.e-adm.ro 2.Informații Generale privind obiectul Închirierii (licitației): se organizează licitație publică în conformitate cu O.U.G. nr.57/03.07.2019 și H.C.L. nr.23/31.03.2023, în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 10 mp, situat în imobilul Căminului cultural Vlădești, comuna Vlădești, sat Vlădești, str. Principală […]

Read more

UAT COMUNA VLĂDEȘTI: ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE

1. Organizator: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Vlădești cu sediul în Comuna Vlădești, sat Vlădești, str. Principală nr. 180, judetul Valcea, CIF: 2540635, Telefon/fax : 0250/776 049, e-mail: vladesti@vl.e-adm.ro 2. Informatii Generale privind obiectul Concesiunii (licitației): teren în suprafață de 1000 mp, intravilan și baza materială a Școlii gimnaziale Trundin, identificat prin număr cadastral 37875, CF 37875, bun ce aparține domeniului […]

Read more

APAVIL: Se întrerupe apa potabilă în zona Galicea – Cremenari!

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de relocare a conductelor de transport și distribuție apă potabilă situate în comuna Galicea pe DJ 678, în data de 08.11.2023, în intervalul 9.00 – 16.00, se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenți în zona Galicea – Cremenari. Echipele de intervenție ale APAVIL SA vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar […]

Read more

APAVIL S.A.: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

APAVIL S.A., titular al proiectului: ”Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri” propus a fi realizat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Copăcelu și str. Depozitelor, jud. Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele […]

Read more

SC ELECTROVÂLCEA SRL: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ELECTROVÂLCEA SRL, cu sediul în județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand, nr.19, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3E+4E retras – cu ANEXĂ” propus a fi amplasat în județul Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str.Ferdinand, nr.19, CF 38805. Informațiile privind proiectul propus pot […]

Read more

Se întrerupe apa potabilă marți, 7 noiembrie 2023, în Râmnicu Vâlcea, strada Sergiu Purece (Blocurile 35 și 37 și imobile)

Ca urmare a executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă existentă pe branșamentele imobilelor din Râmnicu Vâlcea, strada Sergiu Purece nr. 12 si 14, în data de 07.11.2023, în intervalul 1000 – 1400, se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenți în Râmnicu Vâlcea, strada Sergiu Purece (Blocurile 35 și 37 și imobile). Echipele de intervenție ale […]

Read more

REZULTATE INTERMEDIARE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂI ÎN CADRUL PROIECTULUI “O ȘANSĂ PENTRU VIITOR – TINERII NEETS DIN SV OLTENIA” – POCU/991/1/3/154675

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR VALCEA în parteneriat cu AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VALCEA si SC FORMEXPERT SRL, implementează, în județele Vâlcea, Olt, Gorj, începând cu data de 24.06.2022, proiectul “ O SANSA PENTRU VIITOR – TINERII NEETS DIN SV OLTENIA”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară […]

Read more

APAVIL: Se întrerupe apa potabilă în Păușești Măglași

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă existentă pe rețeaua de distribuție apă potabilă din PEHD D315 mm, din comuna Păușești Măglași, strada Principală nr. 147, în data de 26. 10. 2023, în intervalul 800 – 1700 , se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenți în comuna Păușești Măglași, tronson cuprins între […]

Read more
1 2 3 69