APAVIL angajează instalator și lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest

APAVIL anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest:
– 1 post instalator
– 1 post lăcătuș mecanic.
Concursul constă în susținerea probei practice și interviului de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații dețin calificare și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr.4, în data de 11.07.2024, ora 1000.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 04.07.2024 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.