UAT BUJORENI: Decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, proiect “Modernizare drumuri locale și construire poduri în comuna Bujoreni, județul Vâlcea”

U.A.T. BUJORENI, reprezentată prin Primar GÎNGU Gheorghe, cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, str. Calea lui Traian nr. 123, județul Vâlcea, titular al proiectului “Modernizare drumuri locale și construire poduri în comuna Bujoreni, județul Vâlcea”, propus a fi realizat în comuna Bujoreni, satele: Olteni, Malu-Alb, Bujoreni, Lunca, Bogdănești, Malu-Vârtop și Gura Văii, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: strada Remus Bellu nr. 6, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum și pe site-ul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proietul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.