UAT PRIMĂRIA BUJORENI: ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. PRIMĂRIA BUJORENI, titular al proiectului “Modernizare drumuri de interes public local în comuna Bujoreni, județul Vâlcea” propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Bujoreni, satele Olteni, Bujoreni, Bogdănești, Malu-Alb, Gura Văii, Malu-Vârtop și Lunca, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecţia Mediului Valcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi pe site-ul A.P.M. Valcea: www.apmvl.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.