Statut al elevilor, în noua lege a educației

Conform www.portalinvatamant.ro, printre solicitările principale ale elevilor se numără aceea de a nu le mai fi confiscate bunurile la școală. Elevii arată că potrivit Constituției României, “averea dobândită licit nu poate fi confiscată”. Școlarii solicită de asemenea și dreptul de a oferi feedback profesorilor pentru calitatea predării și dreptul de a putea contesta notele primite.

Conform Statutului Elevului, iată principalele drepturi și datorii ale acestora:

Drepturile elevilor:

– accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ public
– dreptul de a beneficia de învățământ de calitate în unitățile de învățământ publice și private
– dreptul de a beneficia de educație în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională
– dreptul de a nu fi supus vreunei forme de discriminare din partea personalului didactic sau administrativ al unității de învățământ
– dreptul de a beneficia de manuale școlare gratuite pentru elevii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat.
– dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere şcolară, profesională, psihologică și socială
– dreptul de a nu fi supus unor sancțiuni colective
– dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte de studiu, adeverințe, foaie matricolă și altele
– dreptul de a întrerupe și relua studiile, în conformitate cu legislația în vigoare
– dreptul de a învăța în spații amenajate, alături de un număr total de elevi ce trebuie să fie în concordanță cu resursele de care dispune unitatea de învățământ și cu numărul de cadre didactice
– dreptul de a refuza orice semn distinctiv, atunci când apreciază că acesta nu îi sporește siguranța, îi restrânge -libertatea de exprimare, dreptul de a dispune de propriul corp sau propriile bunuri sau acesta este implementat abuziv, cu scopul de a intimida elevii.

Datoriile elevilor:

– de a nu absenta de la orele de curs nemotivat;
– de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ și programelor analitice ale disciplinelor;
– de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar dacă acestea nu contravin unor alte acte normative ierarhic superioare;
– de a sprijini activitatea reprezentanților elevilor prin furnizarea de informații relevante despre diferitele probleme întâmpinate în procesul educațional sau în relația cu unitatea de învățământ sau alte instituții relevante din sistemul educațional
– de a nu consuma băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise în timpul programului școlar sau în incinta unității de învățământ;
– de a nu folosi un limbaj trivial sau invective în mediul școlar;
– de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la care au acces.