Şomeri mai mulţi la sat în judeţul Vâlcea

La sfârşitul lunii aprilie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,65%.
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2017 a fost de 7701 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3589 erau femei.

La sfârșitul lunii aprilie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2539 persoane au fost indemnizate şi 5162 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii aprilie 2017 se prezintă astfel : 2735 persoane provin din mediul urban şi 4966 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2577 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (65,5%) ;
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 30,0% din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 4,5% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna aprilie 2017 s-au încadrat 417 persoane din rândul șomerilor înregistrați.


Ion Marius NAFLIU
DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM Vâlcea