Senatorul Coca: “Se vor regenera, sau nu, obiectivele miniere din Vâlcea?”

Senatorul PSD, Laurenţiu Coca, a înaintat luni, 21 martie, în ședința de Plen a Senatului, o interpelare lui Victor Vlad Grigorescu, Ministrul Energiei privind “Modul de realizare pe teritoriul jud. VÂLCEA a obiectivelor prevăzute în STRATEGIA INDUSTRIEI MINIERE PENTRU PERIOADA 2008-2020”.

“Stimate Domnule Ministru,
În jud. VÂLCEA au fucționat opt mine și șase microcariere în care s-a exploatat lignit energetic și alte câteva unități în care s-au extras alte substanțe minerale utile. Oprirea activității acestor unități s-a efectuat înainte de anul 2000, iar lucrările principale de închidere, în special accesele în subteran la mine, au fost realizate pâna în anul 2008. De atunci, deși lucrările de ecologizare la suprafața minelor și a perimetrelor în care au fucționat microcarierele nu au fost finalizate, nu s-au demarat acțiuni care să conducă la implementarea măsurilor prevăzute în Strategia…, pentru perioada 2008-2020, din care doresc să amintesc
Atenuarea problemelor sociale determinate de închiderea minelor
-Măsura1 de la capitolul Politici, instrumente și resurse necesare pentru realizarea principalelor obiective…- ,,…preluarea terenurilor reabilitate, în urma închiderii minelor, de către autoritățile publice locale’’,
-Masura 2. ,,…asumarea de către stat a obligațiilor de refacere a mediului, pentru degradările produse înainte de anul 2007’’,
-Masura 4. de la capitolul Politici privind eliminarea pierderilor…-,,Utilizarea activelor(clădiri,lucrări miniere, utilități, suprafețe de teren) devenite disponibile în scopul susținerii reconstrucției economice a regiunilor afectate’’.
Având în vedere aspectele prezentate, situația existentă în localitățile jud.VÂLCEA care au pe teritoriul lor unități miniere cu activitatea oprită, vă rog să-mi transmiteți cum intenționați să aplicați măsurile aprobate, în strategia amintită, pentru regenerarea socioeconomică a regiunilor miniere afectate de restructurare (oprirea totală sau partială a activității miniere).
Solicit răspuns scris”.