Primarul Gheorghe Dumbravă a continuat dezvoltarea comunei Stoenești

Anul 2023 a fost unul foarte dificil pentru acest edil de ispravă. La un moment dat în conferință de presă a anunțat că va intra în greva foamei în fața Guvernului deoarece nu primea fondurile necesare finalizării unui proiect.
În 2024, primăria comunei Stoeneşti va dispune de un buget local estimat la suma de peste 13 milioane de lei. La sfârșitul anului trecut, Primăria comunei Stoeneşti a primit suma de 448.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap. În luna octombrie 2023, Primăria Stoeneşti a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat în cadrul PNRR. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dotarea cu mobilier, echipamente digitale materiale didactice și sportive a Școlii Gimnaziale Stoenești și vizează dezvoltarea unui ecosistem digital de educatie si de formare in vederea reducerii decalajelor din învățământ. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 766.776 lei. Primarul comunei Stoenești, Gheorghe Dumbravă, a executat lucrări de modernizare a drumurilor, prin „Anghel Saligny”. Prin Hotărârea nr. 56/2023, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Dispensar medical uman sat Stoenești, comuna Stoenești”, la valoarea de 1,7 milioane de lei. Tot anul trecut, primarul comunei Stoenești a finalizat modernizarea şcolii gimnaziale din centrul localităţii, care a fost reabilitată şi extinsă cu fonduri europene. (T.G.)