O şansă pentru fiecare – formare şi angajare în Regiunea SV Oltenia, județele Vâlcea şi Gorj

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea, în parteneriat cu SC Atica Chemicals SRL, organizează în data 12.07.2018, la sediul din Calea lui Train nr. 98, Rm. Valcea, ora 10.00, conferința de lansare a proiectului IFCA – Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în regiunea SV Oltenia, POCU/298/3/14/121507.

Proiectul se derulează, în perioada iulie 2018-decembrie 2019, se adresează persoanelor din mediul urban şi rural din judetele Vâlcea şi Gorj, şomeri şi inactivi, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani) şi persoane cu nivel redus de educație – persoane de etnie romă şi persoane din mediul rural. Scopul proiectului este ca prin abilitățile şi competentele dobândite în cadrul activităților de informare, consiliere, mediere, formare profesională, din cei 360 de participanţi la proiect, minim 148 de persoane să beneficieze de un loc de muncă. Activitățile propuse pentru grupul țintă sunt adaptate nevoilor lor corelate cu necesarul de formare de pe piața muncii. Pentru participanți se asigură subvenții de participare la curs, catering, servicii de tip creşă şi afterschool persoanelor aflate în îngrijirea membrilor din grupul țintă. Valoarea totală a proeictului este de 3.623.199,63 lei, din care 2.984.262,38 lei reprezintă cofinanțarea UE.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Mai multe informații se pot obține la sediul CRFPA Vâlcea, Calea lui Traian nr. 98, Rm. Valcea, Vâlcea; Manager proiect – Adrian Ion Iliescu; Tel: 0721115590, e-mail adrianiliescu79@yahoo.com