Nouă angajatori şi-au prezentat oportunităţile de angajare elevilor, la Bursa Forţei de Muncă Vâlcea

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea împreună cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea a organizat în data de 12.05.2017, BURSA FORŢEI de MUNCĂ, la sediul C.R.F.P.A. Vâlcea din str. Calea lui Traian, nr. 98, Rm. Vâlcea, având drept invitați angajatori și elevi.

La acest eveniment au fost invitați 9 angajatori din județul Vâlcea, cu diferite domenii ocupaționale care și-au prezentat oportunitățile de angajare și dezvoltare a carierei în cadrul organizațiilor. Cu acest prilej, Centrul Militar al județului Vâlcea a prezentat elevilor, oferta cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților în domeniul militar.
Elevii interesați ai claselor terminale din diferite licee tehnologice cuprinse pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea au luat contact cu cerințele angajatorilor prezenți, în vederea alegerii unei cariere profesionale după absolvire.
Participanților li s-au oferit informații cu privire la cerințele pieței muncii locale. Elevii au fost informați cu privire la înscrierea în evidențele AJOFM Vâlcea după absolvire și li s-au prezentat măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă care pot fi acordate conform legislației în vigoare, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Angajatorii au primit informații cu privire la facilitățile acordate în vederea încadrării absolvenților (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare, pentru încadrarea acestora pe perioada vacanței de vară).
La bursă au participat de asemenea și oficialități ale județului, membri ai Consiliului Consultativ al AJOFM Vâlcea, precum și reprezentanți ai massmedia.

DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIUS NAFLIU