Monument istoric, lăsat în paragină! Conacul Olănescu o să pice în timp ce este subiect de gâlceavă politică

Una dintre cele mai vechi construcţii din Râmnicu Vâlcea, Conacul Olănescu, a ajuns într-un stadiu avansat de degradare şi este la un pas de prăbuşire. Fost stăreţie de schit, ulterior conac boieresc, sediu al comandamentului sovietic, gospodărie agricolă, dispensar medical, monumentul istoric al secolului XVIII este acum o ruină.

Conacul Olănescu, aflat în curtea Seminarului Teologic Antim Ivireanu, este în acest moment în proprietatea Consiliului Local al Râmnicului. Oficialităţile locale au, însă, mâinile legale, în condiţiile în care există un litigiu cu descendenţi ai foştilor proprietari care solicită retrocedarea clădirii. “Clădirea aparține de municipalitate, dar este grevată de un proces, o acțiune inițiată de foștii proprietari. Din această cauză acolo nu se pot face investiții”, spune Daniel Ionescu, purtător de cuvând Primăria Râmnicu Vâlcea.
Specialiştii spun, însă, că zilele monumentului istoric sunt numărate şi trebuie făcute urgent lucrări de consolidare, în caz contrar existând pericolul iminent de prăbuşire. “Este un simbol pentru Râmnicul de altădată. Ce a a însemnat orașul vechi. Din păcate această clădire este acum o ruină, aproape să se prăbușească. S-a ajuns în această situație din cauza proceselor cu proprietarii”, spune Florin Epure, director Direcția Județeană de Cultură Vâlcea.
“Am putea să facem acolo un muzeu, mai ales că în 2016 s-au comemorat 300 de ani de la trecerea în neființă a ocrotitorului Râmnicului, Antim Ivireanul”, completează Nicolae Dinescu, profesor. Conacul Olănescu are peste 300 de ani vechime şi din 1990 nu a mai suportat nicio modificare. Potrivit specialiştilor este nevoie de aproximativ 500.000 de euro pentru lucrări de consolidare şi refacere a monumentului istoric.

URS încearcă să puncteze

Preşedinte USR Vâlcea, Andrei Gheorghiu, i-a trimis o scrisoare deschisă primarului Mircia Gutău, prin care îi cere să facă demersurile de salvare a Casei Olănescu, aflată în paragină: “Domnule Primar Mircia Gutău, Prin această scrisoare dorim să vă reamintim de “Casa Olănescu”, parte esenţială a “Ansamblului Inăteşti”, ansamblu istoric reprezentativ pentru cultura şi istoria vâlceană. În momentul de faţă este abandonată, ignorată de autorităţi şi într-o stare avansată de degradare. Casa Olănescu este monument istoric din secolul al XVIII-lea protejat de lege şi un reper arhitectural local important. Vâlcea a pierdut în perioada 1945 – 1989, în timpul comunismului, mai mult de 90% din clădirile reprezentative pentru urbe prin neglijenţă şi demolări succesive… În aceste condiţii vâlcenii şi oraşul nu îşi permit să piardă încă un monument istoric reprezentativ pentru oraş, monument care restaurat ar putea deveni un obiectiv turistic local. Dat fiind faptul că din data de 02.11.2007 Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, prin protocolul semnat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, devine proprietarul “Ansamblului Inăteşti” din care face parte şi “Casa Olănescu”, se subînţelege faptul că primăria este răspunzătoare pentru soarta acestui imobil. Conform Legii 422/2001 care are în vedere protejarea monumentelor istorice, este responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale să aloce resurse financiare pentru protejarea monumentelor aflate pe domeniul public sau privat al unităţilor administrativ teritoriale. Acestea sunt două dintre motivele pentru care dumneavoastră, respectiv Primăria Râmnicu Vâlcea ar trebui să acţioneze imediat pentru salvarea şi conservarea monumentului. S-au tras numeroase semnale de alarmă, atât în presa locală, în articole care au punctat corect situaţia monumentului, cât şi în sesizările primite de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vâlcea (“Obligaţiunea privind folosinţa monumentului istoric nr.1/ 2011 – Ansamblul Inăteşti”)… Este necesar să acţionaţi în interesul vâlcenilor şi să salvaţi acest monument istoric important pentru cultura şi identitatea vâlceana. În concluzie: vă rugăm să discutaţi cazul în regim de urgenţă în Consiliul Local, să consultaţi organismul profesional cu atribuţii în această chestiune şi să propuneţi alocarea de fonduri pentru restaurarea monumentului cât mai curând posibil.”

Gutău contraatacă

Așa cum era de așteptat, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, i-a răspuns useristului: “Ca urmare a apariţiei în mass-media din ultimele zile a unei scrisori deschise prin care se face apel la salvarea Casei Olănescu, doresc să fac următoarele precizări: Este adevărat că imobilul ”Casa Olănescu” – sau ”Conacul Inăteşti”, cum mai este cunoscut – se află în prezent în proprietatea Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea în urma predării prin Protocol, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, în anul 2007. Dar la fel de adevărat este şi că, la acest moment, există un litigiu în instanţa de judecată prin care unul din cei doi urmaşi ai moştenitorilor contestă respingerea cererii de restituire în natură în urma unei Dispoziţii a Primarului din anul 2012. Semnatarul scrisorii deschise ar trebui să mai cunoască şi faptul că, existând riscul ca instanţa să dispună restituirea în natură a imobilului către acest urmaş, orice investiţii făcute aici de către administraţia locală sunt lipsite de temei legal, iar cheltuielile aferente sunt imputabile iniţiatorilor în absenţa unui proprietar clar stabilit. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, prin juriştii săi, face permanente demersuri în instanţele de judecată pentru urgentarea soluţionării, în indiferent ce mod, a litigiului, astfel încât acest imobil reprezentativ pentru Râmnic şi ajuns, din păcate, într-o stare de degradare extremă, să îşi găsească un proprietar legitim, care să îi readucă strălucirea bine-meritată. Apreciez zelul epistolar (chiar aşa, dezinformator, cum se manifestă) al preşedintelui filialei vâlcene a USR, precum şi entuziasmul cu care stabileşte agenda administraţiei locale municipale în ciuda unei temeinice necunoaşteri a legislaţiei în vigoare şi îl asigur pe semnatar, dar în primul rând pe toţi locuitorii Râmnicului, că Primăria face toate demersurile legale pentru salvarea acestui monument de arhitectură al oraşului”. (G.C.)