Horezu este bine reprezentat în AOR

Primarul Ilie Fârtat a participat la o întâlnire a aleşilor locali din oraşele din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, care a avut loc la Balş, judeţul Olt. Acţiunea a fost organizată de Asociaţia Oraşelor din România şi a avut drept scop consultarea primarilor pentru găsirea celor mai bune soluţii de rezolvare a problemelor cu care se confruntă autorităţile publice locale.

Sub denumirea de “Caravana informaţiilor”, AOR a demarat o largă consultare cu toţi reprezentanţii administraţiilor publice, pe tema finanţării programelor în perioada exerciţiului financiar european 2014-2020.

“La Balş, pe lângă tema principală de dezbatere, cea a programelor de finanţare 2014-2020, s-a mai discutat şi despre:
1) Soluţionarea finanţării şi prelungirii termenelor pentru închiderea proiectelor cu finanţare europeană din exerciţiul financiar 2007-2013, pentru evitarea unui dezastru naţional prin intrarea în insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale care nu au reuşit finalizarea unor proiecte;
2) Susţinerea descentralizării bazată pe principiile subsidiarităţii, autonomiei locale şi întăririi capacităţii administrative prin corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu resursele legislative, instituţionale, financiare şi umane de care acestea dispun;
3) Promovarea unei legislaţii care să fie clară, simplă şi uşor de înţeles, care să susţină armonizarea legislaţiei din domeniul administraţiei publice locale prin revizuirea actelor normative existente şi necesitatea elaborării Statutului Primarului;
4) Promovarea unui program naţional pentru realizarea unor centre de dezvoltare zonală;
5) Necesitatea asigurării surselor de finanţare corespunzătoare îndeplinirii competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a unui mecanism de echilibrare a bugetelor locale prin repartizarea sumelor din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA”, a spus edilul din Horezu, care este membru al Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România, din judeţul Vâlcea.