Funcţionarii vâlceni au fost şcoliţi pe banii europenilor


Consiliul Judeţean Vâlcea a finalizat Proiectul „PODCA — Pregătire pentru Optimizare, Durabilitate şi Competitivitate în Administraţia Publică din judeţul Vâlcea.

La conferinţa de presă care a marcat sfârşitul proiectului au participat preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat, vicepreşedintele Dumitru Persu, directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”, Remus Grigorescu, şefa Direcţiei de Programe Externe din cadrul Consiliului Judeţean, Carmen Alexandrescu, echipa de implementare a proiectului, partenerii şi colaboratorii proiectului, precum şi cursanţi care au parcurs activităţile din proiect. 

Bani europeni pentru profesionalizarea funcţionarilor 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 — 2013, Axa Prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de Intervenţie 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea Module de pregătire în domenii ca achiziţie publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementului proiectelor etc. Valoarea eligibilă a proiectului fără TVA, conform contractului de finanţare, a fost de 1.200.000 lei, din care 1.020.000 lei — valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 156.000 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 24.000 lei — cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. Obiectivul general al proiectului l-a constituit contribuirea la îmbunătăţirea eficacităţii administraţiei publice din judeţul Vâlcea, iar scopul a fost de a dezvolta abilităţile personalului angajat în administraţia publică din judeţ. Grupul ţintă al proiectului a fost format din 1200 de angajaţi (funcţionari publici şi personal contractual) ai instituţiilor administraţiei publice locale din judeţul Vâlcea (autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii şi servicii publice subordonate acestora, servicii publice deconcentrate etc.). Principalele activităţi ale proiectului au fost: – pregătirea şi realizarea achiziţiilor de servicii de formare profesională, selectarea beneficiarilor şi realizarea instruirilor; – pregătirea şi realizarea achiziţiei de servicii, respectiv elaborarea Studiului privind resursele umane din administraţia publică din judeţul Vâlcea şi a Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane din Administraţia Publică din judeţul Vâlcea; – pregătirea şi realizarea achiziţiei de servicii, respectiv realizarea unui portal dedicat resurselor umane din administraţia publică din judeţ. 

1.218 funcţionari publici s-au perfecţionat 

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate: l 1.218 angajaţi ai instituţiilor administraţiei publice locale din judeţul Vâlcea instruiţi şi certificaţi în domeniile planificarea strategică, management de proiect, ECDL, comunicare şi relaţii publice şi limba engleză; l studiul privind resursele umane din administraţia publică din judeţul Vâlcea; l Strategia de Dezvoltare a Resurselor umane din Administraţia Publică din judeţul Vâlcea; l portalul dedicat resurselor umane din administraţia publică din judeţul Vâlcea (www.podcavl.ro). De asemenea, prin proiect s-au realizat instruiri în domeniile: 1. – 173 persoane certificate în domeniul planificării strategice — ocupaţia de Director de program; 2. – 224 persoane certificate în domeniul managementului de proiect — ocupaţia de Manager de proiect; 3. -161 persoane certificate în domeniul achiziţiilor publice — ocupaţia de Expert achiziţii publice; 4. – ECDL: 121 persoane certificate ECDL Start, 206 persoane certificate ECDL Standard, 51 persoane certificate ECDL Expert; 5. – 201 persoane instruite în domeniul comunicării şi relaţiilor publice; 6. – 81 persoane certificate în domeniul limbii engleze. Instruirile pentru domeniile 1 — 3 şi 5 au fost realizate în municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani şi în oraşele Bălceşti, Călimăneşti şi Horezu. Cele pentru ECDL s-au realizat în Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Bălceşti şi Horezu, iar cele pentru domeniul 6 au avut loc în Râmnicu Vâlcea.