Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea în anul 2016! 121 de monumente au primit avize pentru lucrări!

Anul 2016 a fost prolific pentru instituția noastră, în ceea ce privește activitatea de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil și mobil din județ, dar și în ceea ce privește evenimentele culturale la care am fost organizatori sau parteneri.


Astfel, în ceea ce privește principala activitate a Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, respectiv respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, au fost eliberate un număr de 121 de avize pentru lucrări la monumente, pentru intervenții în zone de protecție sau în zonă construită protejată.
Au fost inspectate în teren monumentele istorice din localităţile: Băbeni, Băile Olănești, Bărbătești, Berislăveşti, Călimănești, Cernișoara, Costești, Drăgășani, Lungești, Ocnele Mari, Mihăești, Milcoiu, Păușești-Măglași, Râmnicu Vâlcea, Stănești, Stoenești, Stoilești, Ștefănești etc.
Directorul și angajații instituției au participat la recepţiile finale organizate în urma executării lucrărilor la obiective de patrimoniu: “Sf. Voievozi”, Robești-Câineni; “Sfinții Voievozi”, Câinenii Mici-Câineni; “Nașterea Maicii Domnului” – Schitul Peri, Costești; Schitul Jgheaburi, Stoenești; Mănăstirea Bistrița; Mănăstirea Dintr-un Lemn; Castrul roman “Pretorium II” de la Racovița. La nivelul instituției a fost elaborat şi implementat un plan de măsuri pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul naţional (au fost stabilite acţiuni, planificate resursele umane şi financiare, stabilite termenele, relaţionarea cu administraţia publică locală şi instituţiile specializate).
În anul care a trecut, au fost avizate favorabil, următoarele monumente istorice, de grupă valorică A: Biserica “Sf. Nicolae”, Câinenii Mici-Câineni; Bolnița, Consolidarea și restaurarea Foișorului lui Dionisie și a Foișorului de Est ale Palatului Domnesc de la Hurezi; Ansamblul Mănăstirii Berislăvești; Mănăstirea Arnota; “Adormirea Maicii Domnului”, a fostei Mănăstiri Stănești; “Sf. Grigore Decapolitul-Eleonul” – Schitul Păpușa; Au fost avizate favorabil două documentații de urbanism care conțin monumente de grupă valorică A: Plan Urbanistic General oraș Băile Olănești și Plan Urbanistic General comuna Lungești.
Au fost emise 8 (opt) avize pentru documentaţii de urbanism (Prundeni, Golești, Ghioroiu, Stănești, Mateești, Stoilești și alte două particulare): 21 (douăzecișiunu) avize pentru documentaţii privind lucrări de intervenţie la monumentele istorice: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea; Paraclisul “Sf. Grigorie”, Turnul Clopotniță și Foișorul lui Ghenadie, Arhiepiscopia Râmnicului; “Toți Sfinții”, Râmnicu Vâlcea; “Sf. Ioan Botezătorul”, Buleta-Mihăești; Cazinoul Băile Govora; “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și “Sf. Nicolae”, Românești-Roșiile; ,,Cuvioasa Paraschiva”, Greblești-Câineni; “Adormirea Maicii Domnului”, Ocnele Mari; Mănăstirea Sărăcinești, Valea Cheii-Păușești Măglași; Mănăstirea Mamu, Stănești Lunca-Lungești; “Sf. Ilie”, Drăgășani; “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, Casa Stăreției și Clopotniță de la Schitul Iezer, Băile Olănești; Schitul Bradu, Băile Olănești; Mănăstirea Bistrița, Bistrița-Costești; Casă praznicală, Gârdești-Drăgășani; “Adormirea Maicii Domnului”, Jiblea Veche-Călimănești; 86 avize pentru imobile situate în zonele de protecţie a monumentelor, zone construite protejate sau situri arheologice.
Au fost întocmite 10 (zece) Obligaţiuni de folosinţă a monumentului istoric: Ruinele bisericii “Adormirea Maicii Domnului”, Ocnele Mari; Mănăstirea Berislăvești; “Sf. Voievozi”, Călimănești; “Intrarea în Biserică”, Bodești-Bărbătești; Ansamblul bisericii “Intrarea în Biserică”, Bărbătești; “Buna Vestire”, Bărbătești; Palatul Copiilor, Râmnicu Vâlcea; “Sf. Ilie”, Drăgășani; Mănăstirea Arnota, Costești; “Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri Stănești, Lungești.
S-au întocmit 6 (șase) documentații pentru schimbarea grupei valorice de clasare: “Hambarul arhimandritului Ioan” și „Turnul Incintei Fortificate” de la Mănăstirea Hurezi; „Sf. Trei Ierarhi” și „Sf. Gheorghe”, Ruinele Stăreției, Turn Clopotniță și a Zidului de Incintă în grupă valorică A, de la mănăstirea Berislăvești. S-a declanșat procedura de clasare de urgență pentru biserica de lemn ,,Sf. Nicolae”, Șirineasa-Șirineasa.
Pentru imobilele-teren situate în zona de protecţie a siturilor arheologice au fost eliberate un număr de 9 (nouă) negaţii – privind obiectul exercitării dreptului de preemţiune al statului, conform Legii 422/2001. În baza Legii 85/2003 au fost eliberate 24 (douăzeci și patru) de negații privind documentații având drept obiectiv valorificarea resurselor minerale.


Mănăstirea Hurezi are în patrimoniu 77 de icoane

În ceea ce privește activitatea legată de patrimoniul mobil, principalele acțiuni au fost legate de identificarea și expertizarea bunurilor mobile de patrimoniu. Direcția gestionează şi actualizează permanent baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate în categoriile juridice tezaur şi fond din judeţ. Numărul bunurilor clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional – de valoare excepţională pentru umanitate -, este de 118 piese, iar cele clasate în Fondul patrimoniului cultural naţional – de valoare deosebită pentru țară -, este de 4 piese (Muzeul Judeţean – 28 piese tezaur, 4 piese fond; Mănăstirea Cozia – 12 icoane; Mănăstirea Hurezi – 77 icoane; Mănăstirea Dintr-un Lemn – o icoană).
De asemenea, la nivelul judeţului Vâlcea, există o serie de bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate precum colecţiile de carte veche şi icoane aparţinând cultelor religioase, instituţiilor sau colecţionarilor particulari. Direcția urmăreşte inventarierea acestor bunuri ce sunt susceptibile să facă parte din patrimoniul naţional. Astfel, în anul care a trecut am informat unităţile de cult, deţinătoare de bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate, asupra obligaţiilor ce le revin în ceea ce priveşte evidenţa, păstrarea, conservarea şi restaurarea acestora.
Printre cele mai importante colecţii de carte veche din judeţul Vâlcea se numără: Arhiepiscopia Râmnicului, Muzeul Judeţean, Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Bistriţa, Biblioteca Judeţeană Vâlcea. Referitor la fondul de carte veche de la Mănăstirea Bistriţa, acesta nu este în prezent clasat în patrimoniul cultural naţional mobil (tezaur sau fond) în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniu. Procedura de durată, fiind laborioasă sub aspect ştiinţific, este în curs de desfăşurare.
La nivelul anului 2016, există evidenţiate următoarele colecţii particulare şi de cult: Colecţiile de artă religioasă ale Arhiepiscopiei Râmnicului, Mănăstirii Cozia, Mănăstirii Hurezi, Mănăstirii Dintr-un Lemn, Mănăstirii Govora, Mănăstirii Bistriţa, Mănăstirii Arnota, Colecţia de obiecte vechi de la Biserica „Sfântul Ilie” Drăgăşani, Casa Memorială „Theodor Bălăşel” Ştefăneşti, Casa Memorială “Gib Mihăescu” Drăgăşani, Colecţia de Artă Contemporană – Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu” din Horezu.
Pentru activitatea de export temporar sau definitiv a bunurilor culturale mobile în state extracomunitare, ministerul de resort şi serviciile deconcentrate au primit formulare ale licenţei de export şi în format electronic ce respectă standardele comunitare.

Direcţia de Cultură şi IPJ Vâlcea monitorizează deţinătorii de detectoare de metale

În anul 2016, am solicitat demararea procedurii de autorizare a activităţii de comercializare a bunurilor culturale pentru doi operatori economici care desfăşoară activitate în acest sens.
În anul 2016, în cadrul activităţii de detecţie a metalelor, au fost făcute mai multe descoperiri întâmplătoare, de către posesorii autorizaţi: două obiecte pe raza localităţii Momotești-Drăgășani; 16 obiecte în localităţile Bujoreni şi Goleşti. Direcția monitorizează, cu ajutorul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, deţinătorii de detectoare de metale, în scopul realizării unei baze de date cu persoanele autorizate.
Conform Legii nr. 120/2006, în anul care a trecut, instituția noastră a emis un aviz favorabil pentru construirea monumentului „Eroii satului din cele două războaie mondiale”, în incinta Bisericii „Cuvioasa Paraschiva”, Milostea-Slătioara. Direcția a trimis, spre analiză, Comisiei Naționale a Monumentelor de For Public, documentaţia de amplasare, la Râmnicu Vâlcea, a monumentului ce reprezintă bustul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.

Angajaţii de la Cultură, participări active la seminarii

Directorul, împreună cu salariații instituției, a participat în perioada 20-21 octombrie la seminarul ”Management și bune practici în administrația culturală”, organizat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală (INCFC). Evenimentul a avut loc în Pavilonul Expozițional din Cetatea Severin (Drobeta Tr. Severin) și au fost susținute prelegeri și discuții privind administrația, achiziții și investiții, resurse umane, resurse financiare, patrimoniu cultural, management cultural, etc. În anul 2016, doi funcţionari publici au participat la cursuri de formare profesională.
Directorul instituţiei a luat parte la şedinţele Comisiei de Heraldică, Comisiei de Atribuire de Denumiri, Colegiului Prefectural, Comisiei de Urbanism a Municipiului Râmnicu Vâlcea ş.a., în calitate de membru sau președinte.
Instituția noastră a editat, în fiecare lună, „Agenda Culturală Vâlceană”, oferind publicului larg informaţii despre programul activităţilor culturale şi calendarul cultural din luna respectivă și a fost organizator sau co-organizator al unor simpozioane, festivaluri, vernisaje de artă, lansări de carte, aniversări şi comemorări, în Râmnicu Vâlcea și în județ.
Împreună cu Arhiepiscopia Râmnicului și Editura „Fortuna” am organizat „Zilele Europene ale Patrimoniului”, eveniment dedicat unei inestimabile valori bibliofile “Pravila de la Govora” (1640). În ziua de 16 septembrie, la Așezământul Cultural „Sfântul Calinic” al Arhiepiscopiei Râmnicului, a fost lansat volumul „Pravila de la Govora”, ediţie completă şi diortosită, Editura „Fortuna”, 2016. Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prof. univ. dr. Radu-Ştefan Vergatti, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. magistrat Ion Ristea, preot profesor Petre Mateiescu, Ec. Emil Catrinoiu, directorul general al Editurii „Fortuna” și directorul Florin Epure, s-au referit la această inestimabilă valoare bibliofilă. A fost vernisată expoziţia de carte: „Matei Basarab şi epoca sa”, iar Trupa de teatru „Constantin Popian” a Arhiepiscopiei, condusă de Doina-Eugenia Migleczi, și Corul Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Nicolae”, dirijat de arhidiaconul Codruț Dumitru Scurtu, le-au oferit invitaților un spectacol încântător.

Direcţia, prezentă la manifestărille culturale din Râmnicu Vâlcea şi judeţ

Direcția a participat la manifestări culturale organizate în Râmnicu Vâlcea și în județ; „Ziua Culturii Naţionale”; Simpozionul “Dragoş P. Petroşanu”; „Ziua Unirii Principatelor Române”; Comemorarea lui Mircea Voievod la Mănăstirea Cozia; Simpozion „Anul Brâncuși”, la Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea; „Brâncuşi – miracol şi har” la Biblioteca Judeţeană; Lansarea volumului „Arta sculpturii în lemn în Costeștii Vâlcii” de Dumitru Bondoc, la Costești; „Zilele Râmnicului” – 628 de ani de la prima atestare documentară; „Ziua Eroilor” la Cetățuia; “Cocoşul de Hurez” – Târgul ceramicii populare româneşti; Festivalul de folclor păstoresc „Învârtita Dorului”; „Tabăra de meşteşuguri” organizată de de CJCPCT Olt, la Horezu; Simpozionul Național „Biserica și Armata României – Tradițiile conlucrării” și lansarea revistei „Misiunea”; “Zilele Imnului Naţional al României”; Festivalul de Film ”Cinevil”; Simpozionul „Un secol de la intrarea României în Primul Război Mondial”; „Zilele oraşului Horezu”; Aniversarea a 33 de ani de la înființarea Societății Culturale „Anton Pann”; 300 de ani de martiriul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul; „Sesiunea anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul”; Expoziţia de artă plastică „Armonii”; Expoziţia de artă plastică – Viorica Drăghici-Ciorâță; “Posada – Ziua comunei Perişani”; Lansarea volumului “Repertoriul descoperirilor monetare de pe teritoriul judeţului Vâlcea” de Valentin Dolfi; “1 Decembrie Ziua Naţională a României”; Proiectul Erasmus: ”In A Far Away Land: Refugee Children”, alături de profesori din Turcia, Spania, Portugalia, Italia şi Grecia, la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea; Comemorarea omului politic şi de stat „I. G. Duca” la Urșani-Horezu etc.
Anul 2016, a fost fructuos și în privința parteneriatelor cu instituțiile de profil, cu autoritățile administrative locale și cu mass-media din județ și din țară pentru promovarea acțiunilor noastre și a valorilor de patrimoniu cultural din județul Vâlcea. „România nemaivăzută” (foto) a fost un proiect care a avut ca scop descoperirea și promovarea universului cultural rural românesc, realizat împreună cu Institutul Cultural Român (ICR) și Televiziunea Antena 3, la Schitul „44 de Izvoare” de la Pietreni-Costești. Un alt parteneriat a fost realizat împreună cu Televiziunea Română, pentru cunoașterea trecutului istoric al comunității italienilor de la noi și a monumentelor istorice edificate de aceștia.
Mulțumim tuturor partenerilor și mai ales ziariștilor de la “Eveniment Vâlcean”, care ne-au sprijinit constant în anul care a trecut!

Prof. dr. Florin EPURE,
Directorul Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea