Peste 8 mii de şomeri înregistraţi în judeţul Vâlcea la sfârşitul anului

La sfârşitul lunii decembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,92%, mai mare cu 0,01 pp față de luna anterioară.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2016 a fost de 8153 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3722 erau femei.
La sfârșitul lunii decembrie 2016, din totalul şomerilor înregistraţi, 2852 persoane au fost indemnizate şi 5301 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii decembrie 2016 se prezintă astfel : 2951 persoane provin din mediul urban şi 5202 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2503 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (74%) ;
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 22% din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 4% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna decembrie 2016 s-au încadrat 192 persoane din rândul șomerilor înregistrați.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion Marius NAFLIU ADJUNCT
DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM Vâlcea