Curs de lobby prin fonduri norvegiene

În perioada 11 Martie – 27 Martie 2016, a fost organizat cursul de formare “Specialist în activitatea de lobby” (cod COR 243220 ) în cadrul proiectului „Reconsiderarea instrumentelor de politică publică în procesul incluziunii pentru grupurile vulnerabile”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul este implementat de Asociația Tinerilor Rromi Vâlcea în parteneriat cu Școala Gimnazială Colonie, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, Fundația ARTOPROD și Asociația Schola GSB 2011 din localitatea Drăgășani. Proiectul a debutat în data de 22 Iunie 2015 și se va încheia la data de 30 Aprilie 2016 și are o valoare totală de 726.970 ron.
Proiectul își propune să aducă în prim plan dezvoltarea de mecanisme de prevenire și ameliorare a oricăror forme de discriminare și excluziune socială și creșterea rolului ONG-urilor în procesul de incluziune și coeziune socială. Cursul s-a desfășurat la Hotelul Kilometru0 din localitatea Dragășani și au participat 25 de persoane, reprezentanți ai societății civile, sindicatelor și mediului de afaceri.
În cadrul cursului, au fost inițiate 3 campanii de advocay, cu următoarele teme:
“Șanse egale pentru fiecare”; susține necesitatea modificării legii tinerilor prin includerea unor amendamente la legea 350/2006.
“Împreuna pentru educație”, are drept scop înființarea unui centru de zi pentru copiii de etnie rroma, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, din cartierul “Sfântul Gheorghe” din Drăgășani.
“Noua ne pasă!”, supune atenției publice proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea abandonului și eșecului scolar, cu accent pe art. 7, alin. 4.
Fiecare campanie va cuprinde câte o audiere publică pe temele mai sus-menționate, la care vor fi invitați să participe experți în domeniu, reprezentanți ai societății civile, instituțiilor publice centrale și locale, cetățeni și mass-media.
Ultima etapă a cursului va consta în susținerea examenului de absolvire a cursului de perfecționare “Specialist în activitatea de lobby” (cod COR 243220).