OLTCHIM S.A. cere un impozit mai mic pe clădirile ce le deţine

Joi, 31 martie, de la ora 13.00 Consiliul Municipal Râmnicu Vâlcea se va întruni în şedinţă ordinară. Consilierii municipali dezbat 21 de proiecte de hotărâre propuse de Executivul Local.

Printre acestea se află: proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de călători din municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiţii suplimentare la Baza Sportivă “1 Mai”; proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinaţia de drum public (intrarea Dumitru Berciu); proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinaţia de drum public (strada Prunului, tronson II); proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA S.A. (majorare capital social); proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reţea de canalizare apă pluvială strada Eleodor Constantinescu”; proiect de hotărâre privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru parcurile de distracţii amplasate în municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe, care provin din familii defavorizate; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului de Asistenţă Medicală din unităţile de învăţământ ale municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016; proiect de hotărâre privind analizarea solicitării S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea de modificare a cotei aprobate pentru calculul impozitului pe clădiri; proiect de hotărâre privind analizarea solicitării S.C. Oltchim S.A. de modificare a cotei aprobate pentru calculul impozitului pe clădiri.