Cristian Buican: “Autorităţile locale şi judeţene sunt obligate să trateze Educaţia ca prioritate absolută”

„Exemplele societăţilor democratice din vestul Europei ne arată că fără investiţii majore şi fără susţinerea continuă a sistemului de educaţie o societate nu poate să prospere şi să se dezvolte. Toate ţările dezvoltate din lumea asta au un sistem de educaţie competitiv şi performant.

Aşteptările populaţiei privind priorităţile naţionale care reies din majoritatea studiilor sociologice ne arată că şi în România cetăţenii îşi doresc o implicare mai mare a autorităţilor în buna funcţionare a sistemului educaţional. Odată cu realizarea procesului de descentralizare, autorităţile publice locale au o responsabilitate din ce în ce mai mare în buna funcţionare a educaţiei, chiar dacă deseori finanţarea corespunzătoare de la nivel central se lasă aşteptată. Tocmai în aceste momente de subfinanţare, autorităţile publice locale şi judeţene, în strânsă legătură cu autorităţile judeţene responsabile de educaţie sunt obligate să colaboreze şi să găsească soluţii pentru ridicarea standardelor serviciilor din unităţile de învăţământ. Am ales să abordez acest subiect în acest moment deoarece recent s-au publicat rezultatele la simulările pentru examenul de bacalaureat. Din păcate, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, rezultatele nu sunt încurajatoare. Există probabil o serie de explicaţii, unele pertinente, altele discutabile. Dar nu doresc să caut vinovaţi, ci să propun soluţii. Cu o prezenţă de 92,05% la acest examen, judeţul Vâlcea înregistrează o rată a promovabilităţii de doar 36,97%, puţin sub media naţională. Ca fost profesor, mă doare să văd o asemenea rată de promovabilitate, chiar dacă este cunoscut faptul că implicarea elevilor din aceste simulări nu se compara cu cea de la examenul de la bacalaureat. Tocmai de aceea fac apel la autorităţile publice locale şi judeţene, la Inspectoratul Şcolar Vâlcea, la profesori, la părinţi şi mai ales la elevi să se implice activ în pregătirea examenului de bacalaureat. Consider că este oportun realizarea unui parteneriat între autorităţile publice, pe de o parte şi Inspectoratul Şcolar şi conducerea şcolilor, pe de altă parte, pentru a realiza nişte programe de pregătire suplimentară a elevilor ce se pregătesc să susţină examenul de bacalaureat. Un astfel de exemplu de succes îl oferă Facultatea de Matematică din Bucureşti, acolo unde, de câţiva ani, profesorii universitari predau gratuit, pe baza programei de admitere, matematică. Dacă la începuturile acestui program gratuit de pregătire participau 20-30 de tineri, astăzi, sălile în care se ţin aceste cursuri sunt arhipline, atât de elevi ce doresc să intre la facultatea de matematică, dar şi de elevi care se pregătesc doar pentru a susţine matematica la bacalaureat. Cred că acest model poate fi urmat, iar autorităţile locale şi judeţene, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, şcolile şi profesorii interesaţi să asigure, în week-enduri, cursuri gratuite de pregătire pentru elevii interesaţi care urmează să susţină examenul de bacalaureat. Sunt convins că rezultatele nu vor întârzia să apară şi în câţiva ani, judeţul Vâlcea să se situeze pe primele poziţii privind promovabilitatea la examenul de bacalaureat.”
Preşedinte PNL Vâlcea, Deputat Cristian Buican