Concursul judeţean „Cu viaţa mea apăr viaţa!” se desfăşoară la Liceul “Ferdinand I”

La Liceul Tehnologic „Ferdinand I” din municipiul Râmnicu Vâlcea se desfăşoară azi, 26 mai, începând cu ora 10.00, concursul tehnico-aplicativ „Cu viaţa mea apăr viaţa!”– faza judeţeană.

Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi se organizează, pe etape, de către inspectoratele şcolare judeţene, cu sprijinul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale.
Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi, mixte sau din fete, elevii având vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, pentru clasele V-VIII, respectiv între 15 şi 18 ani, pentru clasele IX-XI, împliniţi în anul calendaristic desfăşurării concursului. Fiecare echipă participantă la concurs este formată din 4 elevi (3 concurenţi + 1 rezervă) şi conducătorul echipei (cadrul didactic coordonator).
Probele de concurs sunt :
a) Proba teoretică
b) Probe practice
• Transportul asistat al unui accidentat aşezat, pe targă pe o distanţa de 50 m
• Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.