BAC 2024: O singur elev, absolvent al Colegiului Naţional de Informatică „Matei Basarab” Rm. Vâlcea, a obținut media 10!

Ministerul Educației a publicat astăzi, 8 iulie, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Vâlcea, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 76,12%. Au promovat 1874 de candidați, dintr-un total de 2462 candidați prezenți.
Un candidat a obţinut media 10, absolvent al Colegiului Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea.
Pe disciplinele de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
• 4 candidaţi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
• 59 de candidaţi au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
• 85 de candidaţi au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice, la centrul de examen sau prin email la adresa anunţată. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 12 iulie 2024, după soluţionarea contestaţiilor.

Evaluarea lucrărilor s-a realizat digitalizat prin intermediul platformei dedicate evaluării şi gestionate de Ministerul Educaţiei.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.