Asociația Grupul de Acțiune Locală “Oltul Puternic” anunță în perioada 21.03.2023-28.04.2023 sesiunea de depunere 1/ 2023 a proiectelor pentru Măsura 3/2B – “INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI POMICOLE”

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT M3/2B

Asociatia Grupul de Actiune Locala „Oltul Puternic” proiect finantat prin axa LEADER anunta in perioada 21.03.2023-28.04.2023 sesiunea de depunere 1/ 2023 a proiectelor pentru Masura 3/2B – “INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI POMICOLE”.

• Data lansarii apelului de selectie: 21.03.2023
• Perioada de depunere: 21.03.2023-28.04.2023
• Masura lansata prin apelul de selectie cu tipurile de beneficiari eligibili:
Masura 3/2B – „INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI POMICOLE”
Beneficiari direcți (grup țintă):
– tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
– persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
– Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile
Beneficiari indirecți (grup țintă):
– Populația locală
– Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sănătate, educaţie etc.
• Fonduri disponibile pentru Masura 3/2B: 85.788,00 euro EURI
• Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect: 50.000 euro.
Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 28.04.2023, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, in zilele lucratoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
• Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M3/2B- „INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI POMICOLE” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de internet www.oltulputernic.ro.
• Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349 525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .
• La sediul G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finala pe suport tiparit si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii 3/ 2B.
Atenţie! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este pana la data de 31.12.2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata cu exceptia proiectelor care se supun ajutorului de minimis , pentru care contractarea se va efectua pana la data de 31.12.2023.