Asociația Grupul de Acțiune Locală “Oltul Puternic” anunță în perioada 21martie 2023-12 mai 2023 sesiunea de depunere 1/2023 a proiectelor pentru M1/ 1B – “COOPERAREA IN SCOPUL CREĂRII SI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR RURALE”

ANUNȚ SIMPLIFICAT APEL DE SELECȚIE M1/1B

Asociatia Grupul de Actiune Locala „Oltul Puternic” proiect finantat prin axa LEADER anunta in perioada 21.03.2023-12.05.2023 sesiunea de depunere 1/2023 a proiectelor pentru M1/ 1B – “COOPERAREA IN SCOPUL CREĂRII SI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR RURALE”.
• Data lansarii apelului de selectie: 21.03.2023
• Perioada de depunere: 21.03.2023-12.05.2023
• Masura lansata prin apelul de selectie cu tipurile de beneficiari eligibili:
M1/1B – “COOPERAREA IN SCOPUL CREĂRII SI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR RURALE”
Beneficiari direcți (grup țintă):
– Parteneriate constituite în baza unui acord de cooperare şi în a cărui componenţa să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
– Fermieri, cooperative, grupuri de producători, microintreprinderi şi întreprinderi mici,
organizaţii neguvernamentale,consilii locale,unităţi şcolare, sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică. Parteneriatul poate fi constituit şi din persoane fizice, cu condiţia ca liderul de proiect să fie cel puţin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiari indirecți (grup țintă):
– Populaţia locală
– Întreprinderi şi societăţi comerciale din domeniul agricol, turismului şi alimentaţiei publice, sănătate, educaţie etc.
Fondurile disponibile pentru masura M1/1B alocate pentru aceasta sesiune sunt in valoare de: 48,329.09 euro
Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect poate fi min. 5.000 euro – maxim 24,164.54 euro.
Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 12.05.2023, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, in zilele lucratoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
• Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M1/1B – “COOPERAREA IN SCOPUL CREĂRII SI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR RURALE” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de internet www.oltulputernic.ro.
• Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349 525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .
• La sediul G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finala pe suport tiparit si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii1/ 1B.