Asociația Grupul de Acțiune Locală “Oltul Puternic” anunță în perioada 21.03.2023-28.04.2023, sesiunea 1/2023 de depunere a proiectelor pentru Masura 4/6A – „Înființarea de activități neagricole”

ANUNȚ SIMPLIFICAT APEL DE SELECȚIE M4/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Oltul Puternic” proiect finanțat prin axa LEADER anunță în perioada 21.03.2023-28.04.2023, sesiunea 1/2023 de depunere a proiectelor pentru Masura 4/6A – „Înființarea de activități neagricole”.
• Data lansării apelului de selecție: 21.03.2023
• Perioada de depunere: 21.03.2023-28.04.2023
• Măsura lansataă prin apelul de selecție cu tipurile de beneficiari eligibili:
Masura 4/6A – „Înființarea de activități neagricole”.
Beneficiarii direcți sunt:
– Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale pentru prima dată.
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
– Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile
Beneficiarii indirecți sunt:
– Populaţia din teritoriu și din regiune
– Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
• Fonduri disponibile pentru Masura 4/6A: 50.000 euro EURI
• Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect: 50.000 euro EURI.
• Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 28.04.2023, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Grădinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Pentru fiecare apel de selectie lansat de GAL OLTUL PUTERNIC se stabileste un prag de supracontractare pentru închiderea sesiunii (valoarea ajutorului financiar nerambursabil al proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocarii sesiunii), sub cele minim 30 de zile menționate în apelul de selectie, caz în care se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucrătoare;
• Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M4/6A- „Înființarea de activități neagricole” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de internet www.oltulputernic.ro.
• Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349/525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .
• La sediul GAL G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finală pe suport tipărit si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii 4/6A.
Atenţie! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este pana la data de 31.12.2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata cu exceptia proiectelor care se supun ajutorului de minimis, pentru care contractarea se va efectua pana la data de 31.12.2023.