APAVIL angajează operator tratare apă, în cadrul Sectorului Călimănești, Centrul Exploatare Nord

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de operator tratare apă, în cadrul Sectorului Călimănești, Centrul Exploatare Nord.
Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:
– proba scrisă va avea loc în data de 31.10.2023 ora 1000, la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
– proba practică și interviul vor avea loc în data de 06.11.2023 ora 1000 și se vor desfăşura în cadrul Sectorului Captare Tratare și Aducțiune Brădișor-Rm. Vâlcea, Cheia-Rm. Vâlcea, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 24.10.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.