Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat DOTAREA LICEULUI SANITAR ANTIM IVIREANU CU LABORATOR INTELIGENT

Liceul Sanitar ”Antim Ivireanu” anunță începerea implementării proiectului intitulat ”DOTAREA LICEULUI SANITAR ANTIM IVIREANU CU LABORATOR INTELIGENT” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2289.
Proiectul se va derula în perioada februarie 2024 – ianuarie 2025, are o valoare totală de 345.178,54 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Obiectivele proiectului sunt:
– Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi;
– Consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator” inteligent pentru cadrele didactice;
– Dezvoltarea unor competențe care să conducă la adaptarea și integrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii și în viața socială;
– Creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale;
– Prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar.
Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: DIR. PROF. IOANA LIDIA PAULA, E-mail : ioanalidiapaula@gmail.com
Coordonator de proiect: PROF. FIRICESCU MANUELA MARIA, E-mail : firicescumanuela@gmail.com