ALEGE să fii voluntar la pompieri!

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a lansat semenilor o provocare, aceea de a deveni voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din România. Demersul are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităţilor pe timpul situaţiilor de urgenţă, dar şi pentru prevenirea lor.

După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele inspectoratului general vor consta în participarea la misiunile de intervenţie, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv.
Proiectul, intitulat „Salvator din pasiune”, se va derula în perioada 13 februarie – 31 martie a.c., interval de timp structurat în trei etape ce presupun recrutarea şi înscrierea candidaţilor, analizarea dosarelor şi încheierea contractelor de voluntariat.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:
• vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
• apt din punct de vedere medical;
• să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
• să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.
Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală “apt efort fizic” sau “apt pentru muncă” şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.
Începând cu data de 13.02.2017 până în dată de 13.03.2017, între orele 09.00-15.00, se primesc solicitările la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, str. Decebal nr. 7 din Rm. Vâlcea.
Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea www.isuvl.ro.
Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice