Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 03 – 09 martie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

PROBLEME DEOSEBITE. S-au spălat și limpezit rețelele de apă potabilă din comuna Bunești, pe zona Stație apă Bunești-strada Principală-punctul Pănoiu, pe o lungime de 1500 m.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a trecut la identificarea și înlocuirea apometrelor care au fost ridicate în vederea verificării metrologice ale branșamentelor de apă din orașul Băile Govora – str. Tudor Vladimirescu, Mihai Eminescu, Lalelelor și Palangine și satele Scărișoara, Gurișoara și Vulpuiești din comuna Mihăești;
• s-a trecut la identificarea și înlocuirea pieselor defecte ale branșamentelor de apă în satul Ursărești, com. Păușești-Otăsău și satul Oragi din com. Pietrari;
• s-au efectuat operații de toaletare, curățare, strângere și transportare a resturilor vegetale și a pământului din zona bazinelor de nămol din cadrul stației de epurare Mihăești;
• s-a montat instalația de supraveghere volum apă și presiune ”Metrilog” la rezervorul de înmagazinare apă potabilă Pietrari, com. Pietrari;
• s-a continuat preluarea de contracte de branșamente apă și racorduri canalizare în satul Pietrarii de Jos, com. Pietrari;
• s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
• s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
• s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
• s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Predești și Corbi, loc. N. Bălcescu;
• s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
• s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Șirineasa;
• s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare de pe raza localităților Șirineasa și N. Bălcescu;
• au fost înlocuiți robineți și apometre defecte în orașul Băbeni și localitatea Șirineasa;
• s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
• s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu;
• au fost verificate rețeaua apă și rețeaua de canalizare ale orașului Băbeni în vederea identificării posibilelor avarii.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.