Un succes în Erasmus+ la Liceul Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea

Liceul Tehnologic Forestier, promotor în Europa prin proiectul Erasmus+ implementat de instituție, este deja la al cincilea proiect cu nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000128117 pentru mobilități în domeniul formării profesionale- cod KA121 VET, un nou zbor către culmile succesului.

Anul școlar 2023-2024 aduce două mobilități pe elevi în Portugalia și în Cipru și o mobilitate de formare job shadowing pentru cadrele didactice ale instituției noastre. Așadar, pe lângă mobilitățile cu elevii ce se vor desfășura în lunile aprilie și iulie, s-a încheiat mobilitatea pe job shadowing 28.10.-04.11.2023, ce s-a ținut pe un program bine pus la punct, desfășurat pe o perioadă de 7 zile, în Stresa, Italia.

O săptămână plină de activități interesante, ce s-au desfășurat la Istituto di Istruzione Superiore ‟E. Maggia″, Stresa, Italia, împreună cu elevii și profesorii implicați în program. Activități practice, de observare a actului didactic în sistemul educațional italian, cu ce este diferit față de cel românesc, ateliere de lucru în diferite locații pentru remarcarea diferitelor specii de plante din zona rurală și cea urbană în regiunea Piemonte/Lombardia și cât de importante sunt pentru mediul înconjurător, vizitarea parcurilor antropice din regiune, etc.

Programul Job shadowing aduce îmbunătățiri în actul de predare și evaluare al elevilor, mai ales pentru cei care participă la proiecte Erasmus+. Aduce experiențe pozitive, noutăți pentru a realiza noi metode de predare și evaluare în sistemul educațional românesc, în special pe filiera tehnică, în activitățile practice, pentru mai multă știință, determinare, încredere și curaj, atât la elevi, cât și în formarea profesorilor, ne–a declarat doamna director ing. Staicu Gabriela, L.T.F. Rm. Valcea.