UN NOU CABINET MEDICAL CARE FURNIZEAZĂ SERVICII MEDICALE ÎN REGIM AMBULATORIU ÎN SPECIALITATEA DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE DECONTATE DE CAS VÂLCEA!

Începând cu data de 02.10.2023, pacienții cu diabet se pot adresa pentru servicii medicale și cabinetului de specialitate din cadrul furnizorului Dr Ana-Maria Tănasie SRL, cabinet ce funcționează în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr.11, bl. 126, sc. B, parter, apart.1, zilnic, de luni până vineri, după următorul program:

Luni, Miercuri în intervalul 14,00 – 21,00;
Marți, Joi și Vineri în intervalul 08,00 – 15,00.

Facem precizarea că toate serviciile medicale oferite asiguraților în cadrul cabinetului nou înființat vor fi decontate de către CAS Vâlcea.
Sperăm ca, opțiunea de a alege între sectorul public și cel privat să aibă un impact pozitiv asupra calității serviciilor medicale oferite pacienților cu diabet, iar listele de așteptare să devină istorie.
În județul Vâlcea, asigurații se pot adresa, pentru servicii medicale în ambulator în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, următorilor furnizori:
– cabinetului medical de specialitate din cadrul ambulatoriului integrat al SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA situat în incinta Spitalului nr. 1 (nou) din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 201, serviciile medicale fiind acordate, prin rotație, de către medicii: ALINA LASCU, ELENA – MIHAELA PUIU.
– cabinetului medical de specialitate din cadrul ambulatoriului integrat al SPITALULUI ORĂȘENESC HOREZU situat în incinta spitalului din Horezu, str. A.I.Cuza nr. 4, serviciile medicale fiind acordate de către dr. COSMA DANIEL TUDOR.
– cabinetului medical de specialitate SCM DR. BĂLAN ȘI ASOCIAȚII situat în Râmnicu Vâlcea, str. Cerna nr. 4, serviciile medicale fiind acordate de către dr. BĂLAN DUMITRA.
– cabinetului medical de specialitate ANDRE MARY CONSULTING SRL situat în Bălcești, str. Căpitan Grigore Otetelișeanu nr. 21, cu punct de lucru în dispensar medical Drăgășani, serviciile medicale fiind acordate de către dr. MOGA ELENA MĂDĂLINA.
– cabinetului medical de specialitate SC CARDIOPRO SRL situat în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 155, bl. 3, sc.C, ap.1, serviciile medicale fiind acordate de către dr. DUMITRESCU CLAUDIA.
– cabinetului medical de specialitate DR ANA MARIA TĂNASIE SRL situat în Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 11, bl. 126, sc.B, ap.1, serviciile medicale fiind acordate de către dr. ANA MARIA TĂNASIE.

Pachetul de servicii medicale de bază cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală.
Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au acordat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.
Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate.
2. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice
Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.
3. Servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice.
Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.
4. Servicii diagnostice şi terapeutice (proceduri diagnostice/ terapeutice/tratamente/terapii).
Cum vă prezentați la medic:
Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate.
Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 din Normele de aplicare ale Contractului Cadru, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua, a treia, sau după caz, a patra consultație în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Date de contact furnizori:
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
Telefon contact – (0350) 405-951,2,3;
Webb – www.sjv.ro ; @ spitalul_valcea@yahoo.com ;
Programări on-line – https://portal.sjv.ro/
SPITALUL ORĂȘENESC HOREZU
Telefon contact – 0250/860620 sau 0250/860621 interior 173;
Webb – https://spitalulhorezu.ro/; @ spitalul_valcea@yahoo.com ;
Programări on-line – https://spitalulhorezu.ro/programare/
SCM DR. BĂLAN ȘI ASOCIAȚII
Telefon contact – 0723.285.158 sau 0350.420.607;
Webb – https://scm-dr-balan-mihai-si-asociatii.business.site/ ;
Programări: https://scm-dr-balan-mihai-si-asociatii.business.site/…
SC ANDRE MARY CONSULTING SRL
Telefon contact – 0733.763.406 ; @ moga_marian2007@yahoo.com
Dispensar Drăgășani, Strada Tudor Vladimirescu.
SC CARDIOPRO SRL
Telefon contact – 0770/220.801, 0250/731.968; Webb – https://cardiopro.ro/ ;
@ contact@cardiopro.ro; info@cardiopro.ro
Programări on-line: https://cardiopro.ro/contact/
DR. ANA MARIA TĂNASIE SRL
Telefon contact – 0771/461.849; @ tannassee@yahoo.com

Conducerea CAS Vâlcea