Un doctor pentru interesul copiilor

nicolae-badea
Una dintre priorităţile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea este cea reprezentată de promovarea adopţiei naţionale, care pentru o anumită categorie de copii reprezintă o finalitate de dorit, deoarece este o măsură definitivă şi asigură copilului, privat de ocrotirea părinţiilor naturali în situaţiile prevăzute de lege, respectarea unui drept fundamental, cel de a creşte în familie.

A reformat un sistem care ajunsese putred şi în care toată lumea îşi vedea de interesele proprii mai puţin de cele legate de copii.
A rezistat sub mai multe valuri politice şi mai rezistă încă deşi acum îi are adversari chiar pe unii din vechii colegi de partid. A schimbat mentalităţi, a modificat radical imaginea Centrelor de Plasament, a trimis copii instituţionalizaţi în vacanţe, în tabere, la studii. A plasat copii abandonaţi la asistenţi maternali şi a sporit numărul acestora. A creat condiţii mai bune în locaţiile instituţiei, a modernizat centrele dar a trimis şi personalul la specializare. A îmbătrânit, albind la propriu şi la figurat, aplecat peste sute, mii de facturi şi acte pe care este nevoit să le semneze lunar în acest crîng birocratic. Şi a găsit mereu soluţii pentru a ajuta mai mulţi copii să ajungă în famili adoptive.
Acesta este doctorul Nicolae ( Nicu) BADEA, director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, un vrăjitor venit din Voineasa să îi înveţe pe nişte funcţionari încremeniţi din instituţie şi pe politrucii din Consiliul Judeţean ce înseamnă bunătatea, responsabilitatea şi iubirea faţă de cei de lîngă tine.

Sute de copii abandonaţi şi instituţionalizaţi îşi vor găsi o viaţă mai bună alaturi de părinţi adoptivi

La sfârşitul lunii trecute, în evidenţa Compartimentului Adopţii şi Post adopţii se aflau 268 dosare în diferite etape procedurale administrative ale adopţiei. De asemenea, 29 de familii şi 6 persoane erau atestate ca apte să adopte. Totodată, la sfârşitul lunii trecute, erau înregistrate 135 dosare pentru care s-a dispus deschiderea procedurii adopţiei interne, dintre care: pentru 2 copii Tribunalul Vâlcea urmează a hotărî încuviinţarea adopţiei, 14 copii se aflau în încredinţare în vederea adopţiei (pentru 5 dintre aceştia s-a solicitat Tribunalului Vâlcea încuviinţarea adopţiei, iar pentru 3 copii s-a încuviinţat încredinţarea în vederea adopţiei la două familii şi o persoană din alte judeţe), 37 copii se aflau în proces de potrivire teoretică/practică, pentru 78 copii A.N.P.D.C.A. nu a identificat nici o familie/persoană care să răspundă în cea mai mare măsură nevoilor copilului, iar pentru 4 copii A.N.P.D.C.A. va iniţia demersurile pentru adopţie internaţională. Din cele 268 dosare aflate în diferite etape procedurale administrative ale adopţiei, alte 7 dosare se aflau în lucru, cu propunere de deschidere a procedurii adopţiei interne înaintate de Serviciul Management de Caz pentru Copil, iar alte 23 dosare erau cu propunere de deschidere a procedurii adopţiei interne aflându-se pe rolul Tribunalului Vâlcea (dintre care 13 sunt pronunţate). Totodată, 14 dosare se aflau în etapa de monitorizare post-încredinţare în vederea adopţiei (pentru 5 dintre aceştia s-a solicitat Tribunalului Vâlcea încuviinţarea adopţiei, iar pentru 3 copii s-a încuviinţat încredinţarea în vederea adopţiei la două familii şi o persoană din alte judeţe), iar 2 dosare erau cu propunere de încuviinţare a adopţiei, aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea (art.42, alin.1, lit. c din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată). Deci sute de copii abandonaţi şi instituţionalizaţi, daţi apoi în grija unor asistenţi maternali (unii) îşi vor găsi o viaţă mai bună alaturi de părinţi adoptivi prin grija echipei conduse de doctorul Badea. (T.G.)