Sumele de echilibrare alocate judeţului Vâlcea pe 2017 sunt mai mari cu 35,40% faţă de anul trecut

O mare parte din unitățile administrativ-teritoriale din Vâlcea vor primi finanțările necesare pentru acoperirea arieratelor.

La mai multe primării, precum Bălceşti, Horezu, Buneşti, Diculeşti, Lăpuşata, Orleşti, Perişani, Pesceana, Popeşti, Runcu şi Şirineasa, au fost repartizate sume pentru achitarea arieratelor în proporţie de 100%. La primăriile comunelor Ioneşti, Lăcusteni, Lungeşti, Ghioroiu şi Stoileşti, s-au repartizat sume pentru achitarea arieratelor în procent de 50% din necesarul acestora. Suma totală repartizată judeţului Vâlcea pentru plata arieratelor, rambursări rate şi cofinanţări proiecte de dezvoltare locală, pentru anul 2017 a fost de 17.185,00 mii lei, în timp ce necesarul solicitat de unităţile administrativ teritoriale a fost de 381.281,18 mii lei, acesta fiind acoperit cu surse de finanţare în procent de 4,51%. Suma totală în repartizarea anului 2016 a fost de 16.984,00 mii lei, în timp ce necesarul solicitat de unităţile administrativ teritoriale a fost de 328.528,34 mii lei, acesta fiind acoperit cu surse de finanţare în procent de 5,20%.
Sumele de echilibrare alocate judeţului Vâlcea, prin legea Bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, sunt mai mari cu 35,40% faţă de sumele alocate iniţial pe anul 2016. În 2017 s-au alocat 54.109 mii lei, în timp ce în 2016 s-au alocat doar 39.962 mii lei. În ceea ce priveşte repartizarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor drumurilor comunale şi judeţene, pe anul 2017, aceasta s-a făcut în baza unei formule, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor judeţene şi comunale. În 2017 s-au alocat 11.058 mii lei, iar in 2016 doar 8.624 mii lei, aşadar anul acesta fiind o creștere de 28,22%.