SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 10 – 14 ianuarie 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10 – 14 ianuarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Căzănești, Calea lui Traian, Mihai Eminescu și Danil Ionescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
– s-au început lucrările pentru execuția Stației de pompe de pe strada Livezi;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile I. C. Brătianu și Gib Mihăescu;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Constantin Gibescu nr. 13, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocul B13, Aleea Gladiolelor – blocul C27, strada Regina Maria – blocul Cozia, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Constantin Brâncuși – blocurile S1, S3, I11 și M4, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada General Magheru – blocurile S3 și 6, Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Știrbei Vodă – blocul 100, Aleea Melodiei – blocul P3, strada Banu Mărăcine nr. 33, strada Calea lui Traian – blocul S15, strada Ostroveni – blocurile A14 și 99A, strada Matei Basarab – blocul P3, 117 și 118, Aleea Bradului – blocul B7, C7 și C8, strada Nichita Stănescu – blocul A36/II, strada Colonel Bădescu – blocul 12B, bulevardul Tineretului – blocurile B4 și A12 și bulevardul Pandurilor – blocul A8/II.
16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 28 avize de amplasament și 3 avize tehnice.