SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 09 – 15 octombrie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 09 – 15 octombrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Cerna.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Doru Popian, Cerna, Episcop Clement, Livezi, Ghioceilor, Gib Mihăescu și Eftimeștilor.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– se continuă cu igienizarea perimetrului rezervorului Copăcelu;
– s-au continuat lucrările pentru execuție cămin Stație de pompare pe strada Livezi;
– s-au efectuat lucrări de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Schitul Troianu;
– s-au efectuat lucrări de execuție rețea de canalizare menajeră pe strada Zefirului intersecție cu strada Calea lui Traian;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Gib Mihăescu – blocul A13, strada Splaiul Independenței, strada I. C. Brătianu –blocurile A64 și A65, Aleea Mioriței – blocul N4, strada Ion Râureanu, strada Tineretului – blocurile A10 și A11/2, strada Iancu Pop, strada Nicolae Iorga – blocurile A27, A27/2 și A27/3, strada I. L. Caragiale – blocurile A28/1 și A35/2, strada Castanilor, Aleea Narciselor – blocul C2, strada Lucian Blaga – blocul A49, strada Regina Maria, strada Rapsodiei – blocul R1, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Kalamata, strada Independenței – blocul 4, strada Ostroveni – blocul 101, strada Ion Creangă, strada Marin Preda – blocul A28/2, strada Calea lui Traian – blocurile S9 și S16, strada Regina Maria – blocurile E și C3, strada Banu Mărăcine, strada Liviu Rebreanu intersecție cu strada Alexandru Budișteanu, strada Matei Basarab – blocurile 108 și 116 și bulevardul Dem Radulescu.

13 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 13 apometre, dintre care 5 verificate și înlocuite și 8 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 3 avize tehnice.