SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 04 – 10 decembrie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 04 – 10 decembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Lespezi intersecție cu Ștrandului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Zăvoieni, Lespezi și Ștrandului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au finalizat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
– s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
– s-au continuat lucrările pentru extindere rețea de canalizare pe strada Grădinilor;
– s-au executat lucrări de înlocuire vană Dn 300 pe rețeaua de apă OL 350 care alimentează rezervorul Popa Șapcă;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Calea lui Traian și Știrbei Vodă;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Știrbei Vodă – parcul Zăvoi, strada Calea lui Traian – blocul 3, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/III, A25 și A27/I, strada I.C.Brătianu – blocul S1, strada V. Olănescu, strada Danil Ionescu, strada Nicolae Bălcescu, strada Libertății – blocul A17, strada Ostroveni – blocul A14, strada Iustinian Marina intersecție cu strada Ion Creangă, strada Virgiliu, strada Henri Coandă – blocul P4, strada Nichita Stănescu, strada Depozitelor, Aleea Melodiei – blocul P3, strada C-tin Brâncuși – blocul M4, Aleea Cocorilor – blocul 20, Aleea Mioriței – blocul P4, strada Matei Basarab – blocul 135, strada Mihai Eminescu – blocul B12, scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Cerna – blocurile 23, 25, 27, 34 și 36, strada Lucian Blaga – blocul A49, Aleea Trandafirilor – blocul 10 și bulevardul Tineretului – blocurile A12, A63 și B2.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 11 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 9 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA