Servicii IMI la CRFPA – Vâlcea

Începând cu luna noiembrie 2016,CRFPA Vâlcea, asigură servicii conferite în cadrul Sistemului de informare al Pieței Interne-IMI, prin personal specializat. Serviciile se referă la certificarea autenticităţii certificatelor de absolvire sau calificare emise de către CRFPA – Vâlcea, absolvenţilor programelor de formare profesională derulate de instituţie.

Consilierii CRFPA – Vâlcea au fost instruiţi în cadrul sustenabilităţii proiectului „Crearea și consolidarea rețelei IMI S NET” pentru servicii în România, în contextul eforturilor de transpunere și implementare a Directivei 2006/123/C.E. privind serviciile în cadrul pieței interne.
Directiva C.E. a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România. Totodată, directiva instituie obligația statelor membre privind cooperarea administrativă prin intermediul unui sistem electronic, acesta fiind Sistemul de informare al Pieței Interne-IMI.
IMI permite autorităților competente din aceste state să se angajeze într-o cooperare zilnică mai eficace, în vederea punerii în aplicare a legislației privind piața internă.
Practic, dacă un cetățean european solicită dreptul de liberă practică a profesiei sale într-unul din statele membre, autoritatea publică ce trebuie să-i acorde avizul necesar poate solicita și obține informații, prin IMI, despre cetățeanul respectiv de la autoritățile competente din țara de origine a acestuia. Scopul este acela ca autoritatea care cere informațiile să se asigure că documentația furnizată de cetățeanul respectiv corespunde realității și nu reprezintă informație falsificată.Sistemul facilitează schimbul de informații doar între autoritățile competente desemnate de către fiecare stat membru, neputând fi utilizat direct de către cetățeni.
IMI este accesibil printr-o interfață unică, disponibilă în toate cele 23 de limbi oficiale ale statelor membre UE, destinat să contribuie la depășirea unor obstacole practice importante, precum culturi administrative și de lucru diferite, limbi diferite și lipsa unor parteneri clar identificați în celelalte state.Astfel, IMI va permite statelor membre să își îndeplinească obligațiile legale în materie de schimb de informații și va permite, de asemenea, apariția unor forme noi de cooperare administrativă, care nu ar fi posibile în absența unui astfel de sistem electronic de informare.Pentru mai multe informații puteți accesa platforma oficială la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. Informaţiile au fost transmise de Doina Stroe, director CRFPA.