Senatorul PSD Bogdan Constantin Matei: “Dezvoltăm zona montană a României!”

Alături de colegii parlamentari PSD, senatorul social-democrat Bogdan Constantin Matei este inițiator la propunerea legislativă privind Legea Muntelui, care s-a votat miercuri, 28 februarie, în Plenul Senatului.

Având în vedere dezavantajele naturale ale zonei montane: climă, altitudine, fertilitate scăzută a solului, dar și dezavantaje structurale, precum: scăderea populației tinere, distanțe mari față de centrele administrative, izolarea față de căile de comunicație și piețele de desfacere, aceasta trebuie sa beneficieze de o politică specifică.
Este necesară reglementarea modalităților de protecție și dezvoltare a zonei montane prin: punerea în valoare a resurselor naturale și umane, creșterea nivelului de trai, menținerea identității culturale, creșterea puterii economice la nivel local și național.
O parte din măsurile adoptate sunt următoarele:
-modernizarea, reabilitarea și extinderea căilor rutiere;
-realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea resurselor de apa, sistemelor de canalizare, rețelei de distribuție a gazelor;
-înființarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarelor medicale din localitățile montane și organizarea de echipe mobile de intervenție pentru localitățile izolate;
-dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ;
-sprijinirea financiară și materială a asociațiilor de producători pentru a avea acces pe piețe;
-familiile tinere de agricultori de munte care își întemeiază gospodării și care cresc animale echivalent a 5 unități vită mare, sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din acestea în anii următori;
-statul român sprijină finanțarea de proiecte în zone montane pentru promovarea activităților orientate către turism;
-învățământul primar din zona montană se va organiza în fiecare sat în care locuies cel puțin 3 copii școlarizabili;
-statul român aplică măsuri stimulative în vederea reducerii abandonului școlar astfel: asigură transportul elevilor, masa, alocații suplimentare, consilierea elevilor și a parinților.
Toate demersurile au ca scop crearea de noi locuri de muncă, evitarea exodului populației tinere, obținerea de venituri pentru fermieri prin posibilitatea vânzării produselor obținute, valorificarea produselor montane, tradiționale, ecologice, cu mențiunea calitate facultativă “produs montan”.
Acest proiect de lege aduce beneficii și județului Vâlcea, dat fiind faptul că numeroase localități ale județului sunt situate în zone montane.