Senatorul liberal Romulus Bulacu solicită eficientizarea procedurii de ocupare a posturilor vacante din Sănătate

Senatorul liberal Romulus Bulacu a adresat ministrului Sănătății, Florian Daniel Bodog, o interpelare prin care cere eficientizarea procedurii de ocupare, pe perioadă determinată, a posturilor temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biologist, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice.

“Domnule Ministru,

Vă supun atenției un efect negativ al Ordinului Ministrului Sănătății nr.869/2015, Secțiunea a 2-a. Mai exact, procedura anevoioasă ce presupune parcurgerea anumitor etape, cu termene stricte ce durează în timp și au ca rezultat, în cele mai multe cazuri, imposibilitatea angajării.
Prin Ordinul menționat, ocuparea pe perioada determinata a posturilor temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biologist, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice are loc numai prin concurs/examen. Cum unitățile spitalicești județene au trecut în subordinea Consiliilor Județene, scoaterea unui post la concurs însumează o procedură greoaie, birocratizată și complexă, fapt ce duce ca de la momentul vacantării temporare și până la scoaterea postului la concurs să treacă un termen chiar și de 6 luni.
Acest tip de procedură duce, în cele mai multe cazuri, la imposibilitatea ocupării postului vacant a cărui durată e limitată în timp (post temporar vacant ocupat pe perioada determinată). De asemenea, se ajunge la o incompatibilitate cu natura urgentă a angajării într-o unitate sanitară publică, adesea confruntată cu deficit acut de personal calificat în raport cu numărul mare de pacienți. Nu în ultimul rând, aceste prevederi nu țin cont de obiectivele ce stau la baza elaborării programelor naționale de sănătate prevăzute de art.46 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată:
“ a) rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate, în conformitate cu Strategia națională de sănătate a Ministerului Sănătății Publice;
b) utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor aprobați;
c) fundamentarea programelor pe nevoile populației, evidențiate din date obiective;
d) asigurarea concordanței cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu”.
Menționez că până în iunie 2015, posturile temporar vacante din sistemul sanitar, se ocupau fără concurs, în funcție de solicitările care îndeplineau cerințele.
Pe cale de consecință, domnule Ministru, cu autoritatea de care dispuneți, vă rog să-mi comunicați punctul dumneavoastră de vedere privind situația expusă și care sunt măsurile pe care le veți lua pentru eficientizarea acestei proceduri”, solicită senatorul Bulacu.