Cursuri de limbi străine la AJOFM Vâlcea

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Valcea, în calitate de furnizor de formare profesională, organizează cursuri pentru iniţiere în limbile: engleză, italiană, spaniolă şi germană.

Acte necesare înscrierii la cursuri (originale și copii):
• carte de identitate;
• certificat de naștere;
• certificat de căsătorie, după caz;
• diploma de studii (ultima formă de învățământ absolvită);
• adeverință medicală din care să rezulte că este apt/ă pentru meseria solicitată;
• act eliberat de organul financiar teritorial (de care aparţine persoana cu domiciliul), din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare.
Persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă, înregistrate la A.J.O.F.M. Vâlcea, vor urma cursurile gratuit și vor avea asigurată decontarea abonamentului de călătorie pe perioada frecventării cursurilor.
Relații suplimentare la:

AGENȚIA LOCALĂ RM. VÂLCEA
Adresa: Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, bloc Transcozia, sc. B, et. 3, județul Vâlcea
Nr. telefon: 0771418163
Nr. fax: 0250732757
E-mail: ajofm@vl.anofm.ro

AGENȚIA LOCALĂ DRĂGĂŞANI
Adresa: Drăgășani, str. Decebal, bl. M, sc. B, ap.2, parter, județul Vâlcea
Nr. telefon: 0250811733
Nr. fax: 0250811733
E-mail: alofm.dragasani@yahoo.com

AGENȚIA LOCALĂ HOREZU
Adresa: Horezu, str. Tudor Vladimirescu, bl. R2, et.1, județul Vâlcea
Nr. telefon: 0250860845
Nr. fax: 0250860845
E-mail: alofm.horezu@yahoo.com

Punct de lucru BERBEŞTI
Adresa: Berbești, bl. Intervenție Minieră, strada Principală, sc. A, ap. 1, județul Vâlcea.

Director executiv,
Ion Marius NĂFLIU