Senatorul Bogdan Matei a susţinut propunerea legislativă privind transparența în exercitarea demnităților publice

În ședința Plenului Senatului de ieri, 27 noiembrie, a fost adoptată propunerea legislativă de modificare a legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

După intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, s-a schimbat terminologia uzuală în domeniul activităților economice. Printre altele în art. 6 a Legii nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Noului Cod Civil, se încearcă o interpretare conform normelor legale ulterioare, a unor termene din legislația anterioară acestui cod. Din enumerarea legilor explicite lipsește legislația privind incompatibilitățile.
“În aplicarea legii s-a constatat că sintagma comerciant persoana fizică a fost asimilată în practică, cu sintagma “persoana fizică autorizată”. Această asimilare a dus la interpretarea legislației anterioare Codului Civil în sensul de a interzice anumite activități sau de primire a unor sume de bani, care în conformitate cu prevederile constituționale și normelor europene nu ar trebui să fie restrânse. Astfel, persoanelor cărora conform Constituției și legilor în vigoare, le este permisă ”activități în domeniul didactic al cercetării științifice și al creației literarartistice” le este interzisă această activitate dacă ea este realizată în calitatea de persoană fizică autorizată. Este interesant de văzut cum sunt aplicabile aceste prevederi în cazul altor activități liberale, care prin legi speciale sunt permise și pentru anumite persoane având anumite funcții. La fel conform noii legislații proprietarii de terenuri pot primi diferite subvenții europene, numai dacă se înregistrează cel puțin ca persoane fizice autorizate. Însă, din acel moment, conform interpretării amintite persoanele în cauză nu mai pot avea anumite funcții publice. Având în vedere că în conformitate cu definiția destul de vagă a ”persoanei fizice autorizate” care cuprinde atât activități economice propriu-zise cât și activități liberale, respectiv posibilități de a avea acces la anumite drepturi se impune eliminarea terminologiei depășite.
Așadar, prin propunerea legislativă se abrogă anumite articole din legea 161/2003:
-art. 82, alin (1), litera (e):
“Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu:
e) calitatea de comerciant persoană fizică;”
-art. 84, alin (1), litera (g):
“Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu:
g) calitatea de comerciant persoană fizică;”
-art. 85, alin (1), litera (i):
” Funcția de prefect și subprefect este incompatibilă cu:
i) calitatea de comerciant persoană fizică;”
-art. 87, alin (1), litera (g):
“Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu:
g) calitatea de comerciant persoană fizică;””, ne precizează senatorul social democrat Bogdan Matei într-un comunicat de presă.
Prima cameră sesizată a fost Senatul, camera decizională fiind Camera Deputaților.