Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni scoate la concurs un post de îngrijitoare

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/23.03.2011 Școala Gimnazială Luca Solomon, Vaideeni anunţă scoaterea la concurs a 1 post de îngrijitoare, vacant in cadrul Școlii Gimnaziale Luca Solomon.

Dosarele de înscriere se depun la sediul unitatii scolare – secretariatul comisiei de concurs, respectiv la compartimentul secretariat în perioada 03.01-14.01.2022, ora 12,00 .
Concursul se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Luca Solomon în perioada 25.01.2022 – 26.01.2022 şi constă în:
1. proba scrisa de verificare a cunoştinţelor –25.01.2022, ora 9,00
2. interviu – 26.01.2022, ora 9,00
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la compartimentul secretariat, la nr. tel. 0250865350.

Director,
Prof. Lazaroiu Daciana
Secretar, op. Hera Mariuca