ȘCOALA GIMNAZIALĂ GUȘOENI angajează secretar

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GUȘOENI, cu sediul în COMUNA GUȘOENI, strada SPÂRLENI VALE, nr. 32, județul VÂLCEA, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
• Denumirea postului – SECRETAR, 0,5 normă, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – studii superioare;
– vechime – minim 5 ani;
– disponibilitate și în timpul liber pentru situații speciale.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba scrisă în data de 27.06.2022, ora 9.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 28.06.2022, ora 9.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 29.06.2022, ora 9.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.
Date contact: secretariatul Școlii Gimnaziale Gușoeni, telefon 0763664275 sau 0250764101.

DIRECTOR,
Prof. PANĂ GABRIEL ALIN