“APLICAȚII PRACTICE DE REPARARE A MOTOARELOR TERMICE” PROIECT ERASMUS+, 2020-1-RO01-KA102-078984

După o perioadă dificilă cu un program școlar hibrid, on-line și fizic, Liceul Tehnologic Forestier iși respectă blazonul și începând cu luna mai 2022 începe derularea proiectelor europene Erasmus+.

Astfel, în perioada 23 mai-12 iunie 2022, un număr de 7 de elevi din clasa a-X-a D, domeniul mecanică/specializările Mecanic auto și Mecanic mașini și utilaje în industrie, participă in cadrul proiectului Erasmus+ ”Aplicații practice de reparare a motoarelor termice”, cod 2020-1-RO01-KA102-078984 la un stagiu de pregătire practică în Lisabona, Portugalia.
Elevii participanți formează fluxul 2 al proiectului început în anul 2021. Participarea tinerilor la astfel de programe de formare le dezvoltă abilitățile practice ale meseriei și le oferă încredere în forțele proprii, mărind astfel șansa lor de inserție pe piața forței de muncă.
La finalul proiectului elevii vor primi certificate europene Europas și diplome ECVET care vor atesta practica desfășurată și competențele dobândite.
Menționăm că elevii participă în mod gratuit, finanțarea fiind acordată de Uniunea Europeană prin programul ERASMUS +.
În anii viitori liceul nostru, în baza Cartei de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale – VET deținută, va desfășura și alte proiecte astfel încât cât mai mulți elevii să beneficieze de programul ERASMUS +.

Director,
ing. Prof. Gabriela Staicu