A scăzut şomajul la Vâlcea

La sfârşitul lunii ianuarie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,88%, mai mică cu 0,04 pp față de luna anterioară și egală cu cea din ianuarie 2016.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2017 a fost de 8087 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3722 erau femei.
La sfârșitul lunii ianuarie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2768 persoane au fost indemnizate şi 5319 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii ianuarie 2017 se prezintă astfel : 2901 persoane provin din mediul urban şi 5186 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2505 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (64%);
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 30% din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna ianuarie 2017 s-au încadrat 286 persoane din rândul șomerilor înregistrați.

Ion Marius NAFLIU
DIRECTOR EXECUTIV AJOFM VÂLCEA