Romprest amenință clienții cu Poliţia

Ca urmare a trimiterii, în ultimele zile, de către SC Romprest Energy SRL, a unor notificări privind încheierea de contracte de salubrizare persoanelor fizice şi juridice din municipiul Râmnicu Vâlcea, Primăria municipiului face următoarele precizări: În conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare” aprobat prin HCL nr. 277/2015, operatorul serviciului de salubrizare la nivel local notifică persoanele fizice sau juridice care beneficiază de servicii de salubrizare, dar nu au încheiat un contract în acest sens asupra obligaţiei legale privind încheierea unui astfel de document, comunicând, de asemenea, un termen, precum şi actele necesare în baza cărora contractul poate fi încheiat.
Însă, notificările trimise recent de SC Romprest Energy SRL către persoanele fizice şi juridice din municipiu depăşesc simţitor formatul şi atribuţiile stabilite prin HCL nr. 277/2015, ameninţând direct destinatarii cu amenzi şi cu intervenţia Poliţiei Locale a Municipiului sau a departamentelor din cadrul Primăriei municipiului.
Precizăm că, în conformitate cu HCL nr. 277/2015, operatorul serviciului de salubrizare doar transmite lista cu persoanele fizice sau juridice care nu au contract de salubrizare şi care au fost notificate către Direcţia de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei municipiului. Acest departament este cel care întocmeşte, pentru fiecare utilizator, dosarul de constatare a contravenţiei şi îi comunică acestuia obligaţia de a se prezenta la Direcţia Economico-Financiară în vederea depunerii Declaraţiei de impunere a taxei speciale.
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea se delimitează de modul în care SC Romprest Energy SRL înţelege să ”comunice” cu locuitorii municipiului şi face un apel către această societate comercială să se încadreze strict în prevederile legale specifice.

Gigi Ion Matei, Primar interimar