REZULTATE INTERMEDIARE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂI ÎN CADRUL PROIECTULUI “O ȘANSĂ PENTRU VIITOR – TINERII NEETS DIN SV OLTENIA” – POCU/991/1/3/154675

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR VALCEA în parteneriat cu AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VALCEA si SC FORMEXPERT SRL, implementează, în județele Vâlcea, Olt, Gorj, începând cu data de 24.06.2022, proiectul “ O SANSA PENTRU VIITOR – TINERII NEETS
DIN SV OLTENIA”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”.

Durata de implementare:
Din 24.06.2022 până în data de 23.12.2023, pe parcursul a 18 de luni.

Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri integrate, personalizate, de
informare, mediere a muncii, formare profesională, consiliere antreprenorială și acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri pentru 371 de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, inclusiv persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma din județele Vâlcea, Gorj și Olt în vederea facilitării inserției pe piața muncii și ocupării durabile a acestora.

Grup țintă:
Grupul țintă al proiectului va fi format din 371 de persoane apartinand categoriei tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care au domiciliul sau reședința in județele Vâlcea, Olt și Gorj, în mediul rural sau urban, înregistrați și profilați în prealabil de catre SPO Vâlcea, Olt sau Gorj și încadrați într-una din categoriile de ocupabilitate A, B, C si D. Din totalul de 371 de tineri NEETs șomeri care vor fi înscriși în Grupul țintă pentru participare la activitățile proiectului, minim 75 de tineri vor avea domiciliul / reședința în mediul rural în județele Vâlcea, Olt sau Gorj și minim 38 de persoane vor fi de etnie romă din aceleași județe.

Rezultate intermediare in cadrul A.2 Furnizarea de programe de formare profesională pentru GT/ A.2.1 Furnizarea de programe de formare

În cadrul proiectului au fost prevăzute cursuri de inițiere/specializare destinate unui număr de 60 persoane care au fost instruite pe o perioadă totală de 60 de ore. Astfel, 60 de persoane, tineri neets, au finalizat acest tip de cursuri. Cursurile de calificare profesională de nivel 2 sunt destinate unui număr de 112 persoane, care au fost instruite pe o perioadă totală de 360 de ore. Programele de formare profesională s-au desfășurat în domeniul construcțiilor (lucrător finisor pentru construcții), în domeniul înfrumusețării (frizer, manechiurist), în domeniul serviciilor (lucrător in comerț). Cursurile de calificare au fost finalizate de 108 persoane, tineri neets.

Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 4.945.102,73 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 4.782.890,77 lei din valoarea eligibilă aprobată, iar valoarea cofinantarii este 162.211,92 lei.

Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact proiect:
Manager de proiect,
ILIESCU ION ADRIAN
Email: crfpavl@anofm.gov.ro