Reguli stricte la Costești pentru o comună mai curată

Primarul comunei Costești, Toma Peștereanu, a propus Consiliului Local o serie de măsuri stricte de gospodărire a localității.
“Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinul pe teritoriul localității, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație o obligație fundamentală a instituțiilor administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor”, spune edilul comunei din apropierea Horezului.
Astfel, fiecare entitate are de respectat reguli stricte. Astfel, instituțiile publice coordinate de Peștereanu trebuie să verifice în permanență depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni pe malul cursurilor de apă sau zăvoaie. De asemenea, trebuie să amenajeze și să curețe șanțurile și să asigure acțiuni periodice de ecologizare. Instituțiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul localității au obligația să întrețină în stare corespunzătoare a imobilelor, dar și să asigure repararea și spălarea geamurilor și să întrețină fațadele exterioare. Agenții economici vor avea parte de controale în cadrul cărora să se verifice curățenia în locurilor de depozitare și a căilor de acces. Depozitarea corespunzătoare a rezidurilor și a materialelor nefolosibile, menținerea curățeniei trotuarelor și a locurilor de parcare pe care le folosesc sunt alte obligații ale persoanelor juridice, în urma deciziei Consiliului Local Costești. Nici cetățenii simpli din comună nu scapă de obligații normale, de la întreținerea și curățenia locuințelor aflate frontal străzii și până la îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor.
Nerespectarea regulilor impuse prin vot de aleșii locali se sancționează cu amenzi de la 400 la 5000 de lei.