Reabilitare și modernizare DJ 677 Mădulari – Șușani

În localităţile Mădulari, Guşoeni şi Şuşani a avut loc marți, 8 decembrie, întâlnirea tuturor factorilor implicaţi în realizarea proiectului “Reabilitare şi modernizare DJ677 Mădulari – Şuşani – Limita judeţului Olt” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regională şi locală pentru recepţia la terminarea lucrărilor acestui obiectiv investiţional.
4_561x640

Imediat după terminarea acestei acţiuni, cu începere de la ora 14.00, în sala de şedinţe “Mircea cel Bătrân” din Consiliul Judeţean Vâlcea, vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliul Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat a ţinut o conferinţă de presă pe această temă.
Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei infrastructuri de transport regionale şi locale moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sistematică a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
♦ Reabilitarea și modernizarea a 23,63 km de drum județean;
♦ Creşterea gradului de accesibilitate în regiunea din sudul județului Vâlcea respectiv nordul județului Olt;
♦ Conectarea drumului județean 677 la rețeaua drumurilor naționale și regionale;
♦ Punerea în valoare și cresterea potențialului economic și social al sudului județului Vâlcea și al localităților Mădulari și Șușani precum şi a arealului adiacent;
♦ creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;
♦ reducerea timpului de călătorie pentru persoane şi pentru marfă.
Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă:
populaţia comunelor Mădulari, Șușani, Gușoeni, persoanele aflate în tranzit;
aprox. 38 instituții publice;
aprox.69 agenţi economici;
doi operatori de transport din zonă.
Valoarea totală a proiectului este de 58.913.875,84 lei, din care 46.640.559,60 lei – valoarea finanțării nerambursabile,
991.243,16 lei – co-finanţarea Consiliului Judeţean Vâlcea şi
11.282.073,08 lei -T.V.A.
Perioada de implementare este de 24 luni (11 decembrie 2013 – 11 decembrie 2015).
Rezultate aşteptate ale proiectului:
23,63 km reabilitaţi și modernizați (13,30 km pe teritoriul comunei Șușani, 8,68 km pe teritoriul comunei Mădulari, 1,65 km pe teritoriul comunei Gușoeni pe toată lungimea drumului judeţen DJ 677, prin realizarea unui sistem rutier cu grosimea de minim 40 cm, prevăzut cu două benzi de circulaţie;
Asfaltarea a 57 de drumuri laterale pe o lungime de 25 m;
Amenajarea a 42450 m de șanț pereat din beton;
Amenajarea a 15 stații de autobuz;
Realizarea a 259 m zid de sprijin;
Construirea a 1328 podețe acces la proprietăți cu d=500 mm;
6 podețe noi cu d=1000 mm;
Podețe la drumuri laterale 72 buc cu d=600 mm și decolmatare podețe existente 8 buc;
Amplasarea a 23 borne kilometrice și 213 borne hectometrice;
Realizarea a 71 km marcaj rutier longitudinal și 351 mp marcaj rutier transversal;
Montarea a 150 stâlpi metalici și indicatoare de circulație;
Amplasarea de parapeți metalici de tip semigreu pe o lungime de 1700 m;
Realizare dren pe o lungime de 200 m.
3_640x480