Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea în luna aprilie a fost de 3,07 %

La sfârşitul lunii aprilie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 3,07 %. Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2018 a fost de 4997 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 2364 erau femei.

La sfârșitul lunii aprilie 2018, din totalul şomerilor înregistraţi, 1717 persoane au fost indemnizate şi 3280 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii aprilie 2018 se prezintă astfel : 1623 persoane provin din mediul urban şi 3374 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 1624 persoane.
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (69 %) ;
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 25 % din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6 % din numărul total de şomeri înregistraţi.
În perioada 01.01.2018 – 30.04.2018 s-au încadrat 1617 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea.

DIRECTOR EXECUTIV AJOFM Vâlcea Ion Marius NAFLIU