PROIECTUL “ÎMPREUNĂ SUNTEM CURAJOȘI!” LA LICEUL TEHNOLOGIG ,,GENERAL MAGHERU”

La nivelul unității școlare se derulează proiectul ”Impreună suntem curajoși!”, care are ca scop îmbunătățirea relațiilor sociale, stoparea actelor de violență și bullying.

Elevii au ocazia, prin joc de rol, să-și dezvolte capacitatea de a se raporta la actele de violență, să medieze conflicte, să conștientizeze consecințele asociate săvârșirii faptelor, devenind astfel mai empatici și mai responsabili.
În cadrul proiectului s-a constituit un ”grup de intervenție” format din reprezentanții elevilor din fiecare clasă și care are rolul de a interveni în situații de violență ușoară. Elevii din grupul de intervenție se întâlnesc periodic pentru a analiza diferite situații conflictuale și pentru a găsi soluții de mediere și stingere a conflictelor.
Printr-un concurs de creație, elevii au realizat un banner și pliante care promovează prietenia. S-au desfășurat activități specifice: ”Scrisoare de recunoștință”, ”Ceilalți în cămașa mea”, care au avut ca scop facilitarea exprimării verbale prin intermediul oratoriei, a jocului de rol, exerciții care stimulează curajul exprimării și asumării faptelor.
Totodată, prin activitățile desfășurate, elevii și-au dezvoltat gândirea critică prin rezolvarea unor situații conflictuale ipotetice din perspectivă personală, iar cei implicați în conflict au conștientizat multitudinea de soluții de a preveni sau stinge anumite tensiuni.
În cadrul întâlnirilor cu părinții au fost aduse la cunoștința acestora scopul și obiectivele proiectului ”Împreună suntem curajoși!”, implicarea elevilor și a profesorilor în supravegherea mai atentă a comportamentelor elevilor la școală, punându-se accent pe întărirea relației familie-școală, având, ca scop comun, elevul.

În cadrul proiectului, a fost amenajată ”Camera de împăcare”, un spațiu primitor și adecvat desfășurării activităților de mediere a conflictelor și a activităților grupului de intervenție de la nivelul școlii.

Consilier școlar LICEUL TEHNOLOGIG ,,GENERAL MAGHERU”,
Dragomir Vasilica