Proiecte importante ale Primăriei Tetoiu

Cu o echipă unită şi profesionistă primarul VioreL Herăscu continuă şi în perioada de caniculă să pună în aplicare proiecte importante aflate în derulare:

– Extinderea reţelei de canalizare în toate satele şi realizarea staţiei de epurare – 9,8 mil lei PNDL
– Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele Băroiu, Tetoiu şi Budele – 1,73 mil lei PNDL
– Reabilitare termică Şcoala Gimnazială Ţepeşti -1,1 mil lei PNDL
– Asfaltarea drumurilor comunale interioare -4,98 mil lei Anghel Saligny –
– Modernizarea sistemului de iuluminat public în toată comuna – AFM -880 mii lei.